Rok 2021 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Ve dnech 23. až 27. srpna 2021 se v prostoru vojenského újezdu Libavá konal již devátý ročník celoarmádní Soutěže průzkumných hlídek. Tuto událost organizuje 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka v Prostějově. Letošního ročníku se účastnily i dva soutěžní týmy ze slovenského praporu ISTAR z Prešova a dva pozorovatelé z britského průzkumného praporu Household Cavalry Regiment z Bulfordu.
Hlavním cílem soutěže bylo prověřit schopnosti příslušníků průzkumných jednotek bojového, hloubkového, dělostřeleckého, chemického a ženijního průzkumu při plnění bojového úkolu, dále jejich fyzickou připravenost, psychickou odolnost a sladěnost týmů.
Soutěže průzkumných hlídek se v roce 2021 zúčastnilo osmnáct družstev. Kromě dvou týmů ze Slovenska a družstev pořádajícího útvaru se do náročného klání zapojí i čtyřčlenné hlídky 41. mechanizovaného praporu Žatec, 42. mechanizovaného praporu Tábor, 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, 71. mechanizovaného praporu Hranice, 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, 74. mechanizovaného praporu Bučovice, 13. dělostřeleckého pluku Jince, 31. pluku radiační chemické a biologické ochrany Liberec, 43. výsadkového pluku Chrudim a nová průzkumná krev armády, družstvo studentů průzkumného směru Univerzity obrany Brno.


Letošní námět soutěže nás zavedl do období Protektorátu Čechy a Morava. V první části se vojáci ocitnou v prostředí základen v severozápadním Skotsku, kde českoslovenští dobrovolníci museli projít náročným výcvikem. Stejně tak i závodníci jsou vystaveni obtížným soutěžním disciplínám s vyčerpávajícími přesuny a zdoláváním překážek, jsou vystaveni zkouškám z různých odborností, jako např. střelecká, ženijní či práce s výbušninami, které představují přípravu vojáků na plnění úkolů na území nepřítele. Po absolvování této „speciální přípravy“ následovala část druhá, která již obnášela samotné zasazení do protektorátního Československa. Na závodníky čekalo pokračování náročného denního i nočního sedmi-etapového závodu čítajícího celkem třiadvacet disciplín, které na sebe vzájemně navazovaly. Po celou dobu soutěže se hlídky přesouvaly se svými zbraněmi a materiálem osobního použití. Jednotlivé týmy nesly názvy opravdových výsadků československých parašutistů, které se během druhé světové války uskutečnily na okleštěné území naší země v období 1941-45.

Výsledky Soutěže průzkummných hlídek 2021

Do cíle závodu úspěšně dorazilo 16 z 18 soutěžních týmů. O výsledcích nebylo dlouho jasno a mezi družstva 102.pzpr se po posledních bodovaných disciplínách dostala hlídka z 43. vp Chrudim. V letošním ročníku odstoupily pouze dva týmy, a to ze zdravotních důvodů.

1. tým 102.pzpr "Steel"
2. tým 102.pzpr "Chalk"
3. tým 102.pzpr "Tin"
4. tým 102.pzpr "Potash"
5. tým 102.pzpr "Barium"
6. tým 43.vp "Calcium"
7. tým 102.pzpr "Sulphur"
8. tým 44.lmopr "Spelter"
9. tým 41.mpr "Iridium"
10. tým 42.mpr "
Clay"
11. tým OSSR "Zinc"
12. tým 13.dp "Silver A"
14. tým OSSR "Bioscop"
13. tým 71.mpr "Carbon"
15. tým UNOB "Bronse"
16. tým 74.mpr "Silver B"
17. tým 31.pRCHBO "Bivouac" DSQ
17. tým 72.mpr "Antimony" DSQ

PzH 2021 - den po dni
Průzkumné hlídky 2021
den první

Po ročním odkladu způsobeném epidemiologickou situací se v IX. ročníku vrací Soutěž průzkumných hlídek. Na start soutěže vyběhlo 18. čtyřčlenných družstev. Kromě dvou týmů ze slovenského praporu ISTAR z Prešova a družstev pořádajícího 102. průzkumného praporu Prostějov, se do klání zapojily i čtyřčlenné hlídky 41. mechanizovaného praporu Žatec, 42. mechanizovaného praporu Tábor, 44. lehkého motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, 71. mechanizovaného praporu Hranice, 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, 74. mechanizovaného praporu Bučovice, 13. dělostřeleckého pluku Jince, 31. pluku radiační a chemické a biologické ochrany Liberec, 43. výsadkového pluku Chrudim a studenti oboru velitel průzkumných jednotek z Univerzity obrany v Brně. Účastni jsou též dva pozorovatelé z britského průzkumného praporu Household Cavalry Regiment z Bulfordu.
Na odpoledním nástupu soutěžních hlídek promluvil velitel 102. průzkumného praporu
pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník, který přivítal všechny účastníky a zdůraznil, že na pomyslné startovní čáře stojí elitní výběr „průzkumáků“ z české i slovenské armády. „Přeji Vám všem hodně sil, myslete na své zdraví a očekávám, že se celá soutěž ponese v duchu fair-play, kolegiality a smyslu pro soutěž.“, zakončil velitel svůj proslov.
Hlavním cílem soutěže je prověřit schopnosti a dovednosti příslušníků průzkumných jednotek napříč armádou při plnění bojového úkolu. Čeká na ně v průběhu čtyř dnů 23 komplexních disciplín rozmístěných ve VVP Libavá, přičemž hned několik je nachystaných k plnění v noci. To vše na trase čítající minimálně 100 km pěších přesunů náročným terénem. Pokud tedy chtějí hlídky pomýšlet na úspěch, musí každý člen týmu prokázat mimořádnou fyzickou připravenost, psychickou odolnost a perfektní spolupráci.
Letošní námět soutěže dává vzpomenout na působení československých dobrovolníků rozmístěných po vojenských základnách ve Velké Británii, kde museli projít náročným výcvikem pro zasazení na okupovaném území. Tento výcvik simulují disciplíny dnešního a zítřejšího dne, jež prověří připravenost vojáků k plnění specifických úkolů. Týmy budou postupně procházet stanoviště ženijních, střeleckých, zdravotních, lezeckých a topografických dovedností, to vše proložené vyčerpávajícími přesuny a zpestřením v podobě vojenského plavání. Druhé dva dny navodí prostředí reálného výsadku do Protektorátu Čechy a Morava. Jejich náplň bude především záškodnická činnost, pozorování, noční orientační běh, střelby a pokračující přesuny.
Všem hlídkám byl zkontrolován materiál a v 16:00 se odstartovalo 10km dlouhým zrychleným přesunem s veškerým materiálem do srubového tábora, který pro letošní ročník plní roli výcvikového kempu. Zde dostaly hlídky další instrukce. Po setmění vyrazily k prvním soutěžním disciplínám, a to v pořadí, v jakém doběhly z přesunu. Čekala na ně noční střelba z pistole, překonání vodní překážky a na závěr prvního dne ještě soutěžící museli nachystat jímku na nálož. Je nutné připomenout, že všechny úkoly plnili nejen s vlastní výstrojí a výzbrojí, ale také s výsadkářským kontejnerem s doplňujícím vybavením, který představovala 40kg těžká kláda. První soutěžní den tak pro hlídky skončil kolem druhé hodiny ráno a v harmonogramu měli již jen odpočinek a ošetření materiálu.


Průzkumné hlídky 2021
den druhý

Sychravé ráno ve výcvikovém kempu. Soutěžní hlídky využily po nočních disciplínách pár hodin odpočinku k nabrání čerstvých sil. Ve stanovený čas jsou již všichni sbalení a vyráží k rozchodišti, kde si každý tým losuje první kontrolní bod. Poté je čeká plnění specifických úkolů na jednotlivých stanovištích, rozmístěných v téměř dokonalém kruhu. Počasí dnes ve VVP Libavá nezklamalo a celý den hlídky bičuje studený déšť a nárazový vítr.
Zejména u disciplíny vojenské lezení je déšť a vítr faktorem, se kterým se musí počítat. Na soutěžící si pořadatelé přichystali kolmou stěnu, se čtyřmi trasami na vrchol. Pro každého člena týmu jedna. Vojáci neváhají a po krátkém poučení se ihned vydávají vzhůru. Krom klasického lezení po skále zdolávají provazový žebřík, „indiánský“ žebřík, síť a visutou kládu. Po dosažení nejvyššího bodu „ferratového výstupu“ se musí každý z týmu pustit šikmým slaněním na protější břeh řeky Bystřičky. V údolí Bystřičky ještě hlídky procházejí mlýnským náhonem vytesaným ve skále, kde se hladina vody zvyšuje a strop snižuje. Ačkoliv disciplína nebyla bodovaná, její nesplnění se penalizovalo připočtením 30 minut k celkovému času, téměř všichni se tak rozhodli brodění podstoupit, a to i přes nepohodlí v podobě neseného batohu s vybavením.
Nepříznivé povětrnostní podmínky prověřily i střelecké dovednosti družstev. V duchu výcviku na základnách ve Velké Británii musejí hlídky prokázat schopnost ovládat útočnou pušku, pistoli i samopal, při střelbě z různých střeleckých poloh a za pohybu. Nejen střelba, ale i dovednost postarat se o zraněného kolegu je nedílnou součástí portfolia „průzkumáka“. V tom prověřuje soutěžící další stanoviště. Zde mají za úkol pohotově ošetřit figurínu s namaskovanými zraněními a na improvizovaných nosítkách ji v časovém limitu dopravit na bezpečné místo. Poslední z výčtu hodnocených disciplín je nácvik zničení cíle. Každý tým si dle vlastních výpočtů nachystá časovou roznětku tak, aby stihl odběhnout do bezpečné vzdálenosti, než imitace výbuchu „zničí“ připravené minomety.
Teprve po splnění všech připravených úkolů a „cvaknutí“ průběžných kontrolních bodů do karty týmu se hlídky mohly přesunout do výcvikového tábora. Zde přichází zasloužený odpočinek, který však nebude mít dlouhého trvání. Výsadek na okupované území Protektorátu Čechy a Morava je očekáván každou hodinou…


Průzkumné hlídky 2021
den třetí

Motory burácí, hlídky mají několik vteřin na to, aby nasedly na Tatry. Koncová světla mizí v dálce a těsně před půlnocí přichází dlouho očekávaný moment výsadku na okupované území Protektorátu. Vojáci seskakují z korby transportního vozidla a okamžitě se přesouvají z dohledu možného nežádoucího pozorovatele do hloubi lesa. Nyní využijí všechny dovednosti a znalosti z dvoudenního výcviku a přetaví je v dokonalé splnění přidělených úkolů.
První disciplína třetího dne soutěže je noční orientační běh. Soutěžící musí co nejrychleji posbírat informace z místa zasazení, jež jsou rozmístěné v podobě 42 kontrolních bodů na ploše cca 10km čtverečných. Časový limit je neúprosný, pro odpočinek není prostor. Ti nejrychlejší se dostávají do místa bivaku nad ránem. Když první paprsky slunce prosvítají ranní mlhou, jsou už opět nachystaní k pochodu.
Evropa a celý svět musí vidět, že v této osudné chvíli existují Češi a Slováci, kteří se nepoddali a nepoddají. Proto, drazí přátelé, jsme v boji, a v tomto boji zůstaneme až do konce.“, zní z radiostanice hlas Edvarda Beneše. Závodníci naslouchají se zatajeným dechem, nejen kvůli atmosféře celého sdělení, ale též pro splnění úkolu. Pro plný počet bodů je nutný doslovný přepis poselství, spolu se zachycením šifry pro budoucí komunikaci. Ještě než opustí stanoviště, každá hlídka obdrží jedno jízdní kolo
nejčastější dopravní prostředek vysazených desantů. Toto jízdní kolo, ačkoliv postrádá šlapky, je při správné úpravě pro závodníky vítaným pomocníkem.
Po zachycení depeše týmy vyráží na přesun, který je v polovině rozdělený další disciplínou. Prostor vodní plochy dává tušit, že opět půjde o její překonávání. Tentokrát se však v ideálním případě ani nenamočí. Veškerý nesený materiál včetně jízdního kola nakládají na člun a využívají natažené lano k ručnímu přitažení na druhou stranu nádrže, vzdálenou přes 200 metrů. Další disciplína není vzdušnou čarou daleko, avšak týmy musí překonat značné převýšení. Únava a desítky kilometrů v nohách už začínají být znát a soutěž opouští dva soutěžní týmy. Ostatní pokračují dál, překonají zátaras, vrhem hvězdice zneškodní stráže a pomocí cvičné výbušniny likvidují tanky, které ohrožují domácí odboj. Následuje závěrečný přesun do cílového prostoru.
Po setmění jsou hlídky ve skrytu na pozorovacím stanovišti, kde ve stanoveném čase vypracují schéma pozorování. Deník pozorování doplní pohybem techniky, která se na Velké Střelné pro tuto příležitost objeví.Průzkumné hlídky 2021 den čtvrtý

Od rána skrápí VVP Libavá intenzivní déšť. Půda je podmáčená a batohy jsou čím dál tím těžší. Týmy však nepohodu nevnímají a soustředí se jen na plnění závěrečných úkolů. Zbývá jen vydržet, nezranit se a mobilizovat zbývající zásoby sil. Poslední soutěžní den začíná a na střelnici vchází první hlídka. Pořadí posledního dne je obrácené, na start se staví tým, který je v průběžném pořadí poslední.
Na střelnici čeká týmy disciplína se scénářem přepadu střeženého prostoru za účelem získání zpravodajských dokumentů. Týmy se rozdělí na poloviny, jedna dvojice vyšplhá na pozorovací věž, druhá čeká v průzkumném vozidle Kajman, skrytém nedaleko. Z věže se ozývá střelba likvidující stráže a obsluhu lafetovaného kulometu na vozidle nepřítele. Následně dvojice nouzově opouští věž slaněním. Pro druhé dva členy týmu jde o smluvený signál. Vyjíždí vpřed. Nejprve vede palbu na terče spolujezdec ve směru jízdy, poté další člen hlídky za řidičem. Po zneškodnění vybíhají do prostoru bunkru, kde vedou palbu na terče, simulující poslední stráže. Následně ukořistí zpravodajský dokument, se kterým se zrychleně přesouvají mimo prostory střelnice.
Jakmile v bezpečném prostoru rozšifrují obsah sdělení, vyráží skrze dva kontrolní body do úplného cíle soutěže. Cílová rovinka je, stejně jako na minulém ročníku, zakončená na ploše vedle posádkového domu armády ve městě Libavá. Zde je již tradičně nachystaná opravdu poslední komplikace. Dva přepravní kontejnery spojené sítí. Někdo se pouští do sítě po hlavě, jiný postupuje obezřetněji. Všichni však překážku zdolávají během pár okamžiků.
V cíli na finiš soutěžících čekala většina vojáků ze zabezpečení soutěže společně se zástupci velení zúčastněných útvarů, kulisu doplňovalo rovněž několik dalších významných hostů. Pozvání přijal například zástupce velitele pozemních sil brigádní generál Ing. Pavel Kolář, velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje plk. gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS, nebo bývalý zástupce velitele Opavského pluku plk. gšt. v záloze Ing. René Sabela. Všichni se postarali o výbornou atmosféru pro doběhnuvší vojáky, kteří jako smluvené znamení splnění úkolů vztyčili vlajku České republiky, v případě hostů z Prešova pak vlajku Slovenské republiky.  Závěrečný akt symbolizoval úspěšné vymanění se z područí protektorátního zřízení.
Velitel 102. průzkumného praporu pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník jmenovitě vyzdvihl obrovský podíl nrtm. T.J., který již několikátý ročník koncept soutěže navrhnul a na jehož kreativitě stojí velká část námětů a disciplín. Upřímné poděkování z úst velitele mířilo dále rovněž ke všem, kteří se podíleli na zabezpečení hladkého průběhu soutěže.
Zbývá už jen doplnit, že vojáci 102. pzpr opět potvrdili perfektní připravenost, vycvičenost motivaci a vůli zvítězit. Šest vyslaných týmů obsadilo 1. až 5. a 7. místo. Průzkumáci z Prostějova mezi sebe pustili jen kolegy ze 43. výsadkového pluku Chrudim, kteří se umístili na krásném 6. místě. Ačkoliv Soutěž průzkumných hlídek má jen jednoho vítěze, nemá žádné poražené. Každý účastník si sáhl na dno svých sil a úspěšné dokončení je tak bráno jako vítězství.

Letošní ročník Soutěže průzkumných hlídek se v takovém rozsahu mohl odehrát i díky podpoře partnerů akce, kteří na zabezpečení závodu přispěli finančními i věcnými dary včetně velmi lákavých odměn pro vítěze. Velké poděkování tak patří společnostem C.S. Solutions Group, s.r.o.; Česká zbrojovka, a.s.; GENTLE & STAROREŽNÁ DESTILLERIES, a.s.; Grafikstar Roman Štarha; JISR Institute, a.s.; Koutný, s.r.o.; MarS, a.s.; Mechanika97, družstvo; Mikov, s.r.o.; Prabos, a.s.; Pramacom-HT, s.r.o.; REDO, s.r.o.; Safety Agency, s.r.o.; Tilak, a.s.;  UCR Systems, s.r.o.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky