Rok 2021 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zprávy z roku 2021

Poděkování


Rok 2021 před nás postavil mnoho výzev a opravdu prověřil naše schopnosti. Na to, čemu jsme museli čelit, se snad nelze ani dostatečně připravit. Byli jsme v nemocnicích, stáli jsme po boku zdravotníků a pomáhali jim poskytnout péči pro ty, kteří potřebovali. A my, vojáci, jsme se učili od zdravotních sester vytrvalosti, nasazení, obětavosti. Přišli jsme pomoct, ale byli jsme to my, kdo se vraceli silnější. Působili jsme i v trasovacím centru a pomáhali tak hygienikům sbírat data, odhalovat ohniska nákazy a zamezit dalšímu šíření. Slyšeli jsme mnoho silných příběhů, alespoň skrze telefon jsme se tak snažili pomoci a dodat sílu v těžkých časech. Bylo potřeba plnit i ty méně populární úkoly, doplnili jsme řady Policie ČR a hlídali hranice okresů. V létě jsme zase vypomáhali s administrativními a organizačními záležitostmi v Národním očkovacím centru. Naši záložníci dobrovolně pomáhali s administrativními úkony v nemocnicích. Zapojili se mnozí a o to víc zůstalo na ostatních, kteří museli zastoupit ty, co byli nasazeni pro výše zmíněné úkoly, a vykonávat činnosti potřebné k chodu praporu. I když Stodvojku všechna protiepidemická opatření a omezení značně zasáhla, nezastavila nás v odborné, střelecké ani výsadkové přípravě, cvičeních ani účasti na vojenských soutěžích. Vycvičili se noví výsadkáři, i přes počáteční omezení jsme v průběhu roku absolvovali řadu seskoků. Zúčastnili jsme se mezinárodního cvičení Clear Sign. Zorganizovali jsme a zabezpečili Soutěž průzkumných hlídek, letošní ročník se nám námětem i zázemím zase podařilo posunout o kus dál. Naše soutěžní týmy se skvěle umístily a přinesly i kovy nejcennější, obstáli jsme ale také třeba na střeleckém Svatováclavském poháru. Tento rok byl opravdu velmi náročný. Proto bychom chtěli všem našim příslušníkům poděkovat za to, že se na ně můžeme spolehnout i v těch nejnáročnějších situacích, že obstáli v plnění všech úkolů, že zdolali všechny překážky, díky za úspěšné reprezentování útvaru. Děkujeme i vám všem, kteří nás podporujete. Děkujeme vám manželky, děti a přítelkyně našich vojáků, že svým sebezapřením a podporou vytváříte prostředí, které našim bezejmenným hrdinům dovoluje dát všechnu svou sílu pro pomoc druhým. Proto díky vám, kteří nám stojíte po boku, můžeme letošní rok přes všechny nesnáze uložit do kroniky jako úspěšný a bez obav se postavit výzvám roku příštího.
Výročí založení praporu


Touto dobou se koná tradiční nástup k výročí založení našeho praporu. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace nebylo možné tuto událost provést v běžném rozsahu. Alespoň v komorní atmosféře, v prostorách Expozice, tak proběhlo předání ocenění a rozloučení s těmi, kteří 102. průzkumný prapor opouští. Ať už jejich cesta bude pokračovat na jiných útvarech nebo v civilním životě. Ještě jednou bychom tak chtěli poděkovat za to, co pro Stodvojku udělali a odkaz, který tu po nich zůstane, a popřát hodně štěstí v další životní etapě.

Clear Sign 2021


Vojenská cvičení mohou mít různou podobu, charakter i účel. Mají ale jedno společné. Připravují vojáky na reálné nasazení. Jejich zaměření, příprava a provedení musí proto co nejvíce směřovat ke skutečným podmínkám bojové činnosti.

Již několik let buduje 102. průzkumný prapor (102. pzpr) vzájemnou spolupráci se svým slovenským protějškem
65. prieskumným práporem (ještě donedávna práporem ISTAR), vyjádřenou společnými cvičeními ve výcvikovém centru Ozbrojených sil Slovenské republiky, známém pod názvem Lešť. Spoluprací se zahraničními partnery před sebe stavíte vždycky mnoho překážek. Nejprve tedy znělo jako úsměvná myšlenka, že průzkumné skupiny zasadíme na území Slovenska vzduchem. Potvrdilo se ale, že úsilí nese své plody. Na cvičení Clear Sign každým rokem vzlétá z pražských Kbel letoun CASA nesoucí ve svých útrobách nejen průzkumné skupiny 102. pzpr z řad profesionálních vojáků, ale i průzkumnou skupinu Aktivních Záloh. Startuje se do hluboké noci, tak aby letoun dosáhl svého cíle nad ránem. Chvíli poté, co CASA nasměruje svůj čumák směrem k domovskému letišti, ještě ranní oblohou šumí látka padáků, ale pak už průzkumníci mizí v lesích, každý se svým úkolem.

Téže noci si své skryty hledají v okolním porostu i další průzkumné skupiny. České i slovenské, pěšky, či ve svých vozidlech. Dostat se skrz prostor obsazený nepřítelem vyžaduje vyzkoušet všechny možnosti zasazení. A oblast výcvikového prostoru Lešť rozhodně prázdná není. Cvičení Clear Sign je skutečně komplexní a provázané s činností mnoha dalších cvičících subjektů. Proto jsou rozmístěny prostředky elektronického boje, své stroje chystají operátoři bezpilotních systémů, za svými zdroji se vydávají specialisté roty HUMINT (zpravodajství z lidských zdrojů). Vojáci se musí připravovat velmi precizně. Stojí proti nim technika i jednotky cizích armád, se svými vlastními způsoby vedení bojové činnosti, jazykem, zvyky. A nejen to. Cvičiště Lešť nejsou jen lesy a louky, ale také zastavěné oblasti a divoká příroda s medvědy a vlky. Ve všech prostředích a za každého počasí musí průzkumníci obstát. S myšlenkou, že je nejlepší, když jejich práci a dřinu nikdo nevidí…

Úkoly průzkumných skupin, plánuje a řídí operační centrum. Úředním jazykem je mateřština. Ta naštěstí v česko
slovenském prostředí usnadňuje řešení mnohých situací, zjednodušuje analýzu a předávání dat od jednotlivých senzorů, umožňuje efektivní vydávání rozkazů, zpříjemňuje operativu. Informací je skutečně mnoho a štáb musí také prokázat svou životaschopnost, vždyť v jednu chvíli může své zprávy předávat i 10 průzkumných orgánů. Průzkumné skupiny jsou podle vývoje situace přeúkolovány, staženy, doplňovány. Předvést se musí prostě všichni. Technici, logisti, zdravotníci. Na všech je po několika dnech vidět i únava, ale především a nejvíce snaha nejlepším způsobem přispět k dobrému výsledku.

Clear Sign je více než čtrnáct dní poctivého snažení. Jsou to týdny příprav, řešení administrativních potíží, dohovorů, plánování, nácviků. Jsou to velmi cenné zkušenosti pro vojáky obou armád, těžko nahraditelné poznatky o vlastních schopnostech a potřebách soudobého bojiště, směru kudy rozvíjet své dovednosti. Je to i přátelství tříbené vzájemnou pomocí.
Letošní cvičení nám dalo s výjimečně krásným počasím i možnost ověřit si postupně budované dovednosti průzkumu zastavěné oblasti, tedy prostředí, kam se v posledních letech boj přesouvá. Mění se maskování, schopnost předávat zprávy, způsob budování pozorovatelen, příležitost k úniku. Mění se mnoho z toho, co průzkumník léta cvičí. Zůstává ale schopnost nevzdávat se před jakoukoliv výzvou.

Clear Sign 2021


Ve dnech 9. 23. 10. 2021 probíhá na území Slovenské republiky mezinárodní vojenské cvičení Clear Sign 2021. Tohoto cvičení se ve dnech 10. 16. 10. 2021 účastnili i vojáci aktivních záloh 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka z Prostějova, 53. pluku PzEB.
Po vydání bojového rozkazu a nezbytné přípravě se osmičlenná skupina přesunula na letiště Kbely, aby společně s profesionálními průzkumnými skupinami 102. pzpr pomocí letounu CASA zamířila vstříc noční obloze a nejistému osudu těch vojáků, kteří skrytě působí v týlu protivníka. S padáky na zádech, z území jedné země nad druhou. Nelze srovnávat pocity, které prožívali českoslovenští vojáci během operací za druhé světové války a které prožívají naši vojáci nyní - jde “jen” o cvičení, ale mohou letět tmou s pocitem, že jsou na takové operace připraveni.

Celých 5 dní poté plnila průzkumná skupina AZ svůj úkol ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť a předávala zprávy o síle a pohybu techniky protivníka svému operačnímu centru. Svými schopnostmi a výsledky příslušníci Aktivních Záloh dokázali, že vynucené omezení výcviku v covidovém roce, se na jejich umu a nasazení nijak neprojevilo a v ničem si nezadají s profesionálními skupinami 102. průzkumného praporu.
Sloužit u 102. pzpr je výzva pro kohokoliv. Aktivní zálohy nejsou a nemohou být výjimkou. Proto se zájemci musí o místo poprat při výběrovém řízení. Ale ti, kteří uspějí, nelitují. Stanou se živou částí praporu. Jejich výcviku je věnována stejná pozornost jako profesionálním vojákům a mají stejné možnosti, jak dokázat své schopnosti a odhodlání.

Samotnému cvičení Clear Sign  bezprostředně  předcházela i příprava příslušníků AZ, která byla zaměřena mj. na výsadkovou přípravu, a to včetně slaňování.


Významná návštěva u 102. průzkumného praporu


Tento týden přivítal náš prapor významné hosty. Do posádky totiž přijel plukovník Alexandr KRONE, velitel německé obrněné brigády 37 a zároveň velitel další rotace Śil Rychlé Reakce NATO (NRF), jejíž součástí od příštího roku bude i 102.pzpr. Výjimečné událsoti se samozřejmě účastnil velitel pluku i velitelé obou podřízených prostějovských útvarů - 102. průzkumného praporu a 533. praporu bezpilotních systémů. Po přivítání se všichni odebrali do prostor Expozice, kde proběhlo představení praporu a krátké přátelské posezení. Poté následovala ukázka techniky a systémů obou praporů. Podle zápisu v kronice odjížděl plukovník KRONE spokojen.

Výběrové řízení k rotě Aktivních záloh
V termínu 11. - 12. 9. 2021 se bude konat výběrové řízení k rotě AZ, přihlášky můžete zasílat na email: purmj@army.cz, více naleznete v přiloženém videu:


Libavá křížem krážem. Příprava soutěže průzkumných hlídek v plném proudu.


Mapové podklady, demo tým, námět, historický kontext, desítky kilometrů v nohou a spousta úsilí. Příprava devátého ročníku Soutěže průzkumných hlídek jde do finále. Termín soutěže, kterou pořádá 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka od 23. do 27. srpna 2021 ve vojenském újezdě Libavá, se nezadržitelně blíží. Realizační tým vyjíždí z barákového tábora Potštát do vojenského prostoru dnem i nocí a zkouší jednotlivé etapy, disciplíny i přesuny „na vlastní kůži“. Spousty detailů se nejlépe ladí přímo na místě.
„Střelecká věž má revize měsíc. Budete první, kdo ji vyzkouší v ostrém provozu," dovídáme se na speciální pěší střelnici Smilov. Třináctimetrové kovové monstrum s novým kamenným valem dominuje palebné čáře. Desetimetrová plošina slouží střelcům k palbě na terč v cílové ploše a dodává další rozměr výcviku ve střelecké přípravě.
„Málo náročné! Příliš krátké! Super práce chlapi!" Překonání dálek, výšek i mokré hladiny všemi způsoby tvoří hlavní náplň celé soutěže. Soutěžící se mají na co těšit.
Štáb ladí dokumentaci, stravu, vozidla i disciplíny. Na přípravě celoarmádní soutěže se podílí více než 140 osob jak z praporu, tak z ostatních jednotek Armády České republiky. Soutěží až dvacítka čtyřčlenných týmů. Tento ročník absolvují i dva pozorovatelé z průzkumného praporu z Velké Británie. Znovu se na startovní čáře vedle družstev pořadatele potkají i dva týmy ze slovenského průzkumného praporu z Prešova a dále družstva jednotlivých praporů 4. brn a 7.mb, družstva jednotlivých pluků 13.dp Jince, 15. žp Bechyně, 31.pRCHBO Liberec, 43.vp Chrudim a nová průzkumná krev armády, studentů průzkumného směru Univerzity obrany Brno.
Námět letošního ročníku je inspirován historickými souvislostmi z období Protektorátu Čechy a Morava. Soutěž je rozdělena na dvě části, sedm etap a dvacet tři disciplín. V rámci přípravy se diskutují historické detaily. Každý tým ponese jméno jednoho z para výsadků uskutečněných v Protektorátu v letech 1941-45. K přiblížení dobové atmosféry hraje organizátorům do noty swing. Je to již druhý ročník soutěže, kdy jsou disciplíny provázány s vojenskou historií.
Přípravu i průběh IX. ročníku Soutěže průzkumných hlídek můžete sledovat na webu pořadatele
www.102pzpr.cz , sociální síti www.facebook.com/102pzpr a www.instagram.com/102pzpr Videa naleznete na YouTube www.youtube.com/102průzkumnýpraporgenerálakarlapalečka
Připravte si palce a transparenty. Poslední srpnový týden budeme fandit všem hlídkám společně! Děkujeme za podporu a přízeň.
Motto: Záškodník nebojuje, záškodník ničí, není to zbabělost, je to nutnost.

#
Autor: kpt. Mgr. Kateřina Ramil
Foto: kpt. Mgr. Kateřina Ramil, nrtm. Jakub NovákNástup ke Dni ozbrojených sil

Dne 30. června se konal nástup 102. průzkumného praporu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Po přečtení rozkazu MO proběhlo předání resortních vyznamenání a ocenění příslušníků praporu, kterému byl přítomen velitel posádky - velitel 601.skss, plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel. Mezi oceněnými byli i příslušníci praporu, kteří včasným zásahem a poskytnutím takřka profesionální první pomoci zachránili život svému kolegovi z 601.skss. Tam směřoval i upřímný dík velitele posádky. Před zazněním státní hymny, která ukončila tento slavnostní akt, došlo na symbolické předání hodnostní čerstvě jmenovaným příslušníkům praporu a rozloučení s těmi, co svoji kariéru v armádě končí nebo přechází k jiným součástem.  
 


Ocenění bývalého primátora města Prostějov

V úterý dne 15. června převzal pan Miroslav Pišťák od velitele 102. průzkumného praporu ocenění v podobě jednoho ze symbolů praporu - bojového nože Falco. Podplukovník Hriník se rozhodl tento dar panu Pišťákovi udělit za mnohaletou podporu nejen současného  průzkumného praporu, ale i jeho předchůdců jakož i ostatních útvarů AČR v posádce Prostějov. Kde jinde by předání proběhlo než-li v prostorách Expozice 102. průzkumného praporu síni tradic. Pan primátor opět prokázal svůj důvtip, přirozený přehled a znalosti tradic, a s vědomím, že nůž se nedostává, ale kupuje, jej okamžitě zaplatil symbolickou mincí.
Výročí narození generála Palečka

28. ledna 2021 jsme si připomněli 105. výročí narození gen. Karla Palečka. Jeho památku jsme uctili nejen na pietním místě našeho útvaru, ale také na hřbitově v Plzni, kde „táta Palec” odpočívá.PF 2021


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky