Rok 2019 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Zprávy z roku 2019

Součinnostní výcvik RHPz a URNA

Ve dnech 2. 6. 12. 2019 probíhal součinnostní výcvik roty hloubkového průzkumu 102. průzkumného praporu s elitním útvarem PČR s Útvarem Rychlého Nasazení. Komplexní polní výcvik byl vyvrcholením celoroční součinnosti s policisty a výcviku příslušníků RHPz.
Rota hloubkového průzkumu dlouhodobě cvičí průzkum a propátrávání s využitím nejmodernějších akvizičních jednotek a způsobů spojení. Úkolem je zpravidla rozkrýt činnost nepřítele a především jeho klíčové prostředky a místa velení. Málokdy je ale možné tuto činnost skloubit s přímou údernou akcí další jednotky. Právě to bylo hlavním přínosem prosincového cvičení, které probíhalo zároveň ve vojenském újezdu Libavá, v posádce Prostějov a výcvikovém zařízení PČR.
Námětem cvičení byl únos vrcholných armádních představitelů povstaleckou jednotkou. Úkolem týmu hloubkového průzkumu bylo potvrdit přítomnost nepřítele a zajatců a poskytnout informace k možnému zasazení zásahového týmu ÚRNa k úspěšné záchraně rukojmích.
Prosincové počasí nám nepřálo, takže došlo k zasazení průzkumného orgánu pod rouškou tmy po vlastní ose. Pozorování bylo zahájeno dle plánu a od prvních pravidelných relací mezi týmem hloubkového průzkumu a styčným důstojníkem u PČR přicházely hodnotné informace o nepříteli. K získávání informací si velitel průzkumného týmu vyžádal přidělení úsilí bezpilotního prostředku Raven a získal tak přenos obrazu přímo na základnu. Nejprve byla potvrzena přítomnost povstalců, následně i rukojmích a poté už veškerá činnost směřovala ke zjištění informací nezbytných k samotnému provedení zásahu
výběr a zajištění přistávací plochy, rozkrytí systému střežení nepřítele, zjištění přístupových cest. Informace se předávaly v reálném čase zásahovému týmu a na základě požadavků je průzkumný tým zpřesňoval
Ve čtvrtek ráno byl obraz situace kompletní a zásahový tým připraven. Padlo rozhodnutí a ve večerních hodinách s využitím snížené viditelnosti proběhlo nasazení zásahového týmu, link-up s týmem hloubkového průzkumu a poslední upřesnění situace před zásahem. Ten byl proveden s přímou podporou průzkumného týmu a zajatci úspěšně osvobozeni. Na místě bylo provedeno BDA a zajištěny zpravodajsky významné dokumenty. Následovalo už jen vyzvednutí jednotky, vytěžení a vyhodnocení cvičení.
Díky takhle komplexnímu výcviku jsme měli možnost reálně ověřit kvalitu a využitelnost informací získaných týmem hloubkového průzkumu. Dále jsme ověřili schopnost spolupráce s dalšími složkami ozbrojených sil. Výcvik byl velmi přínosný a v roce 2020 na něj určitě navážeme.
Expozice 102. průzkumného praporu otevřena

Dne 29. listopadu 2019 byla u příležitosti založení praporu slavnostně otevřena EXPOZICE 102. PRŮZKUMNÉHO PRAPORU, jejímž cílem je seznámit zájemce s dlouholetou historií průzkumných jednotek, jejich vývojem a tradicemi, ke kterým se 102. průzkumný prapor hrdě hlásí.

Z historického hlediska se v rámci expozice vrátíme do roku 1941 na letiště RINGWAY, kde absolvovali výcvik i příslušníci operace ANTROPOID. Další historický odkaz představuje Rota zvláštního určení, která v letech 1944 plnila úkoly hloubkového průzkumu pro zpravodajské oddělení 1. čs. armádního sboru.

V rámci expozice jsou představeny mimo jiné také jednotky 102. průzkumného praporu včetně jejich schopností.

Zvláštní poděkování patří VHÚ Praha, Klubu 102. průzkumného praporu, PRABOS Slavičín, PRAMACOM-HT a REDO.


"Krve není nikdy dost!"

I letos 102ka upořádala charitativní akci, která se tentokrát nesla v duchu motta: "Krve není nikdy dost!" A tak 2. prosince v časných ranních hodinách na sedm desítek vojáků 102. průzkumného praporu darovalo krev. Celá akce proběhla z kapacitních důvodů transfuzních stanic na dvou místech, a to v nemocnici Prostějov a ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Protože se blíží Mikuláš, rozhodli jsme se navíc spolu s ostatními příslušníky praporu, že po odběrech krve ještě zajdeme na dětská oddělení obou nemocnic, abychom malým nemocným pacientům předali balíčky s dobrotami a o trošku jim tak zpříjemnili pobyt v nemocnici. 3. prosince jsme s mikulášskými balíčky navštívili i Střední, základní a mateřskou školu JISTOTA v Prostějově sdružující děti s více vadami, abychom jim popřáli příjemné prožití vánočních svátků.  
Mezinárodní cvičení průzkumných jednotek CLEAR SIGN 2019 úspěšně zahájeno


V Centru výcviku Lešť na Slovensku bylo dne 28. října 2019 zahájeno mezinárodní cvičení průzkumných jednotek CLEAR SIGN 2019 (CS19). Takřka třítýdenního cvičení se účastní společně se slovenskými kolegy z praporu ISTAR i průzkumníci ze 102. průzkumného praporu AČR včetně vybraných příslušníků průzkumné roty aktivních záloh.

Zatímco část cvičících jednotek AČR se přesunula do Centra výcviku Lešť pozemním přesunem, příslušníci hloubkového průzkumu a průzkumná skupina aktivních záloh byly dne 29. října v ranních hodinách zasazeny bojovým seskokem z letounu CASA 295 po přeletu z letiště Praha-Kbely.  

Seskokem s materiálem a zbraněmi cvičení zahájila nejen skupina aktivních záloh 102. pzpr společně s velitelem praporu, ale i dva týmy hloubkového průzkumu, které byly zasazeny seskokem z velké výšky s následným přeletem na stanovenou doskokovou plochu. Všechny zasazené jednotky začaly ihned po přistání plnit úkoly v souladu s plánem provedení cvičení.

Jednou z dalších počátečních epizod cvičení bylo i následné zasazení jednotek hloubkového průzkumu praporu ISTAR Ozbrojených sil Slovenské republiky z letounu CASA 295 vzdušných sil AČR.

Cvičení CS 19 svým zaměřením napomáhá komplexnímu rozvoji schopností průzkumných jednotek při plnění úkolů v mezinárodním prostředí. Jeho cílem je procvičení celého spektra průzkumných úkolů jednotlivých druhů průzkumu, kterými obě jednotky disponují. Důraz je položen na procvičení jednotek pozemního průzkumu zastoupeného týmy hloubkového a bojového průzkumu, vzdušného průzkumu za využití bezpilotních prostředků či elektronického průzkumu za využití moderních informačních a komunikačních systémů.  

UKÁZKA BEZPILOTNÍHO PRŮZKUMNÉHO PROSTŘEDKU PUMA

Ve dnech 28. a 29. srpna byla v rámci výcviku roty bezpilotních průzkumných prostředků (RBPzP) 102. průzkumného praporu prezentována nová vojenská technologie. Jednalo se o bezpilotní systém (UAS) PUMA 3 AE od amerického výrobce AeroVironment. Četa RBPzP již několik let disponuje UAS RQ-11 B Raven DDL od stejného výrobce. UAS PUMA 3 AE zastřešuje rodinu bezpilotních systémů firmy AeroVironment a reprezentuje tak jejich největší a co se týče schopností i nejvyspělejší UAS.
Označení AE znamená „All Environment“, jinými slovy je PUMA voděodolná a lze ji využít i pro plnění úkolů na moři a při mírných srážkách. Mezi hlavní přednosti systému patří jeho využitelnost až do vzdálenosti 20 km za předpokladu přímé viditelnosti pozemní řídící stanice a bezpilotního prostředku, operační doba až 2,5 hodiny a optoelektronický senzor Mantis i45 All Environment. Mantis i45 gimbal využívá duální 15 mpx kameru s 50× digitálním zoomem poskytující zorné pole v rozmezí 56 – 1,2 °, Low Light kameru s rozlišením 1,2 mpx, IR kameru s rozlišením 640 × 512 pixelů a výkonný 860 nm laser illuminator.
Demo ukázka systému probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru, VÚj Libavá. Po krátkém seznámení s obsluhou systému, který je z větší části shodný jako u RQ-11 B Raven DDL, si operátoři mohli vyzkoušet pilotování UAS PUMA 3 AE. Během ukázky operátoři absolvovali odhoz bezpilotního prostředku, long endurance flight, long performance flight, ale také i samotné přistání. Přistání je charakteristické, stejné jako u menšího RQ-11 B Raven DDL. Při „deep stall landing“ dochází k postupnému sestupu bez použití elektromotoru, bezpilotní prostředek zpomaluje vlivem odporu vzduchu a při dopadu na zem se rozloží na několik částí. Celý proces připomíná nepovedené přistání, ovšem opak je pravdou, při dopadu dojde k rozložení kinetické energie a v tomto důsledku se rozpojí jednotlivé části.
Návštěva zástupců výrobce AeroVironment byla přínosem nejen kvůli ukázce nového UAS, ale také z důvodů zpětné vazby pro operátory Raven.Den otevřených dveří 2019


Ve čtvrtek 30. května proběhl na prostějovském letišti DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 102.pzpr a VP Olomouc a Dětský den pro příslušníky 102. pzpr. Akce měla nabitý program, který přilákal bezmála 2300 lidí. Zejména žáci prostějovských a okolních škol tak měli možnost se dozvědět, co a jak dělá průzkumný prapor, či jak pracuje a čím disponuje Vojenská policie, která se s námi na tomto dni podílela.

Celý program zahájil velitel 102.pzpr za podpory velitele posádky a velitele VP Olomouc. Po jeho slovech následovala ukázka bojového systému MUSADO MCS určeného pro výcvik ozbrojených složek. Následně předvedli příslušníci průzkumné roty ukázkově bleskový přepad. Návštěvníci mohli na vlastní oči vidět činnost průzkumné skupiny při plnění modelového úkolu. Vybuchující technika, dým a notná dávka střelby z automatických zbraní.

Velkou pozornost si po desáté hodině vysloužila ukázka výcviku služebních psů Vojenské policie. Přítomní mohli vidět, jak probíhá trénink poslušnosti. Samotná ukázka trvala asi patnáct minut, v nichž psovod ukázal několik povelů, aby následně společně provedli několik zákroků na ‚pachateli
v ochranném obleku. Mezitím měli hosté možnost prohlédnout si vojenský vrtulník W-3A Sokol, který byl k dispozici, aby se následně, po nízkém přeletu 2 stíhačů JAS-39 Gripen z letecké základny Čáslav, vznesl s výsadkáři. Ti provedli v prostoru letiště výsadek s padáky typu křídlo. Poslední ukázkou programu byl útok na chráněnou osobu.

V odpoledních hodinách byl program zaměřen na rodiny našich příslušníků. Byla zde připravena spousta soutěží a her. Mimo jiné nafukovací hrad se skluzavkou a střelba z airsoftových zbraní.

Během celého dne byla na volném prostranství k vidění různá technika, speciální materiál i zbraně, s nimiž naši průzkumníci, či příslušníci VP Olomouc pracují. Nesmíme zapomenout na BVP-2, které vyčlenil 72. mpr.


Děkujeme všem za spolupráci.PŘÍSLUŠNÍCI AKTIVNÍ ZÁLOHY ABSOLVOVALI VÝSADKOVÝ KURZPříslušníci průzkumného týmu roty AZ 102. Průzkumného praporu určení k provádění hloubkového průzkumu absolvovali v květnu ve Vyškově třítýdenní základní výsadkový výcvik. Po zvládnutí pozemní výsadkové přípravy úspešně zakončili výcvik třemi seskoky z letounu L-410 na letišti v Přerově.

Active Reserve Platoon members of 102nd Reconnaissance Battalion dedicated to long range recon operations successfully underwent three week basic airborne training in army training centre Vyskov in May. The training was finished by three parachute jumps from L -410 plane in Prerov airfield.PŘÍSLUŠNÍCI AKTIVNÍ ZÁLOHY ABSOLVOVALI PRŮZKUMNÝ KURZPříslušníci průzkumných týmů 3. roty Aktivních záloh 102. Průzkumného praporu absolvovali v červnu ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá první fázi průzkumného kurzu pod vedením instruktorů Vojenské akademie Vyškov. Kurz byl zaměřen na osvojení základních dovedností spojených s orientací v terénu, skrytým pohybem v neznámém terénu a pozorování. Součástí odborné přípravy byl i intenzivní výcvik v sebeobraně a boji z blízka.
Po ukončení cvičení část příslušníků roty navštívila rodný dům Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích a vzdala tak hold členům výsadků Anthropoid, Out Distance, Silver A, kteří položili své životy v nerovném boji s nacisty po úspěšném atentátu na R. Heydricha v roce 1942.

Members of 102. Reconnaissance Battalion active reserve company teams have taken part in the first phase of the Recon Course led by instructors from Military Academy Vyskov in Libava Military Training Area.
The aim of this phase was to deepen the basic skills of orientation & concealed movement in unknown terrain and observation.
Part of the training was dedicated to intense lectures on principles of close combat man-to-man techniques.
Once the training course finished part of company members visited  the birthplace of Jan Kubis in Dolni Vilemovice and paid their respects to soldiers of Anthropoid, Out Distance, Silver A drops who laid down their lives in the uneven fight against the Nazis after the successful assassination of R. Heydrich in 1942.Příslušníci roty AZ absolvovali závěrečnou fázi průzkumného kurzuVybraní příslušníci Roty AZ 102. průzkumného praporu absolvovali koncem měsíce srpna druhou a závěrečnou fázi certifikovaného průzkumného kurzu. Kurz byl zakončen 10-ti denním cvičením, které proběhlo ve VVP Libavá. Výcvik pod vedením instruktorů VA Vyškov byl zaměřen na střeleckou přípravu, sebeobranu, sebezáchovu/přežití, pohyb a maskováni v terénu. Vyvrcholením cvičení bylo něolikadenni zasazení skupin v týlu protivníka s úkolem provést komplexní průzkumnou činnost a zúročit,tak znalosti a dovednosti získané během kurzu.

Selected members of Active reserves company, 102th Recon Battalion, have passed the second and final part of the certified Recconaissance course in the end of August. The final phase lasted 10 days and took place in Libava Military Training Area. The training was organised by Instructors from Military Academy Vyskov and was focused on shooting drills, self-defence, survival techniques, camouflage and concealed movement in the terrain. The training was concluded by a multi-day complex recon task behind enemy lines, where all the knowledge gained during the course was practised in reality.


Úkol splněn! Průzkumníci ověřovali sladěnost skupin na Boleticích


V uplynulém výcvikovém období byla 2. průzkumná rota zasazena v rámci plnění úkolu průzkumné skupiny ve VÚj Boletice. Komplexní polní výcvik měl za úkol prověřit schopnosti vedení průzkumu s použitím nově zavedených technických prostředků průzkumu.
Před samotným zasazením předcházela příprava skupiny, kdy velitel průzkumné skupiny provedl seznámení se záměrem působení v prostoru bojové činnosti s následným detailním naplánováním.
Ve večerních hodinách pak velitel skupiny provedl vydání bojového rozkazu. Následně proběhlo přezkoušení zda všicvhni příslušníci skupin perfektně pochopili a znají úkol. Poté byla provedena závěrečná kontrola úplnosti a funkčnosti materiálu.
V brzkých ranních hodinách jednotka pod vedením instruktora výsadkové přípravy provedla závěrečnou přípravu a kontrolu před provedením seskoku. Výsadek skupiny byl proveden z letounu L-410 Turbolet do neznámého prostoru ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice.  
Záměrem cvičení bylo prověřit schopnosti průzkumné skupiny plnit úkol v neznámém terénu s novými prostředky spojení a dále působit akvizičními jednotkami na jednotky “nepřítele“ operující v daném prostoru.
Nutno podotknout, že úkol byl ztížen samotným seskokem s výstrojí a výzbrojí a veškerým materiálem pro plnění úkolu do neznámého prostoru, kdy jednotlivci museli prokázat schopnost řídit padák v náročném, členitém a zalesněném terénu. Jednotka ihned po seskoku zahájila plnění úkolu. Jak je u průzkumníků zvykem, veškeré přesuny jednotka prováděla pod rouškou tmy, tak, aby nemohla být zpozorována nepřítelem.
Průzkumné skupině byl vydán úkol provést pozorování ze zájmového prostoru a hlásit veškerý pohyb nepřítele. Jednotka stanovený úkol splnila a úspěšně prověřila schopnosti.
Pro přenos získaných zpráv od průzkumných orgánů, zřídilo družstvo speciálního  spojení 53. pluku průzkumu a elektronického boje na hlavním místě velení 2. průzkumné roty své pracoviště a významně tak vypomohlo hladkému průběhu cvičení.
Na závěr cvičení provedla skupina stažení do prostoru určeného pro styk s řídícím důstojníkem a následně byl proveden přesun do posádky Prostějov. V rajonu jednotky došlo ke kompletnímu vytěžení skupiny po plnění úkolu pod vedením velitele roty, řídícího a zpravodajského důstojníka.

velitel 2. Průzkumné roty
kpt. Bc. Jakub Pospíšil

WARRIOR COMPETITION 2019


Dne 21. dubna 2019 se ze cvičení v Jordánsku Abdullah II Special Operations Training Center vrátili příslušníci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka, kteří se zúčastnili 11. ročníku soutěže „Warrior Competition 2019“ ve dnech 14. 4.-20. 4. 2019.

Do soutěže nastoupilo celkem 37 soutěžících osmičlenných týmů z 24 států z celého světa. V průběhu šesti dnů byla prověřována nejen jejich fyzická zdatnost a psychická odolnost, ale zejména detailní plánování a příprava k plnění úkolu. To vše za dodržení stanovených omezení a bezpečnostních opatření s následným provedením úkolu, kdy byla vždy nutná velká dávka tvůrčího přístupu a rozhodné a rychlé velení.

Slavnostního zahájení soutěže se zúčastnil velvyslanec a vojenský přidělenec v Jordánsku a přijel tak podpořit český soutěžní tým na této významné události.
Soutěž byla v letošním ročníku složena ze šesti etap v obtížnostech 1 3 a po jejich ukončení a vyhodnocení nejlepší týmy postoupily do závěrečné etapy zvané „Kings Challenge“ s obtížností 4, do které postoupilo pouze 15 nejlepších soutěžních týmů.

Fyzická stránka všech účastníků byla prověřena hned první etapou „Awakening“, kdy soutěžní týmy musely absolvovat přesun se zátěží 20kg v komplikovaném terénu a v průběhu přesunu splnit střeleckou disciplínu. Etapa „Nightshade“ obsahovala střelbu za pohybu s postupnou eliminací cílů na různé vzdálenosti z vymezených střeleckých zón. Následovala etapa „Hawkeye“, v rámci které byly prověřeny lezecké schopnosti týmů zkombinované se střelbou z odstřelovací pušky na neznámou vzdálenost. Úkolem etapy „Asylum“ bylo v nočních podmínkách eliminovat všechny nepřátele v objektu, vyhledat zájmovou osobu a tu přepravit do bezpečného prostoru mimo objekt. Etapa „Deranged“ zahrnovala střelbu z různých palebných postavení skrze bariéry na připravenou, pro soutěžní týmy neznámou terčovou situaci z různých typů zbraní. Závěrečnou etapou „Trench foot“ byl běh s břemenem do okopu a následnou střelbu z různých zbraní.

Každá etapa měla stanovený časový limit, do kterého soutěžící týmy musely splnit úkol a dle dosažených výsledků byly bodově ohodnoceni. V případě nesplnění časového limitu byly disciplíny hodnoceny jako nesplněné a bylo tak jen na rozhodnutí týmů, jak si rozvrhnou plnění úkolu. O náročnosti zplánovat a splnit úkol v omezeném čase svědčilo i průběžné vyhodnocení každé etapy, kdy na bodové ohodnocení nedosáhlo v průměru 10 týmů v každé etapě.

K významným úspěchům první části závodu byla pro český tým etapa „Trench foot“, kde se příslušníci 102.pzpr umístili na prvním místě a v etapě „Asylum“ na výtečném třetím místě. Po vyhodnocení prvních šesti etap se tým AČR umístil v každé z etap do desátého místa, což český tým nominovalo do závěrečné etapy „King´s Challenge“, která je vyvrcholením celé soutěže a nastoupit do této etapy může jen 15 nejlepších soutěžních týmů.

Závěrečná etapa „King´s Challenge“ prověřila schopnosti českého týmu pochopit a zplánovat úkol ve zcela omezeném čase. Úkolem etapy bylo provést přesun na neznámou vzdálenost s průběžným plněním střeleckých úloh z různých typů zbraní, přepravu raněného na vzdálenost téměř 800m a překonávání nejrůznějších překážek s prvky vojenského lezení.

Soutěž byla náročná a přes přísné hodnocení amerických rozhodčích a tvrdou konkurenci speciálních policejních a průzkumných jednotek z různých zemí se našemu týmu 102. průzkumného praporu podařilo umístit na úžasném 5. místě.
Dnes, dne 24. května 2019 si připomínáme smutné výročí úmrtí našeho příslušníka nrtm. Pavla TARDÍKA

Velitel 102. průzkumného praporu pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník připomněl ztrátu jednoho z našich kolegů. Po projevu velitele, kdy mohl člověk více přemýšlet o smyslu svého života a s tím i spojeného případného utrpení byla k uctění památky věnována minuta ticha.Best Warrior  Competition 2019

   Best Warrior Competition je nejvýznamnější armádní soutěží v USA, která prověří schopnosti nejlepších bojovníků z jednotlivých složek AMERICKÉ ARMÁDY (výběr z ARMY, AIR-BORNE, AIR-FORCE, JTACC, NG), Ozbrojených sil Chilské republiky (pozemních sil a námořní pěchoty) a AČR (za pozemní síly 102. průzkumný prapor Prostějov).
Tato třídenní soutěž má za úkol prověřit nejen fyzickou kondici, ale i vojenské znalosti a dovednosti každého soutěžícího.  Soutěží se v typických oblastech, které musí bojovník ovládat, např. střelba, přesuny se zátěží, topografie, zdravotní atd.


   Za AČR se letošního ročníku zúčastnili dva příslušníci našeho praporu rtm. Oldřich S. a des. Tadeáš J.
V silné konkurenci obstáli, rtm. Oldřich S. skončil na osmém místě a des. Tadeáš J. na tzv. „bedně“, na třetím místě z celkového počtu 32 účastníků.


Vojáci 102. průzkumného praporu uctili památku gen. Karla Palečka

Stalo se již tradicí, že si vojáci 102. průzkumného praporu připomínají dvanáctý březen jako den vstupu České republiky do NATO ale i den, kdy v roce 1962 zemřel generál poručík Karel Paleček, jehož jméno s hrdostí 102. průzkumný prapor nese.  

Dne 12.3.2019 se u hrobu gen. Karla Palečka na městském hřbitově v Plzni sešli vojáci 102. průzkumného praporu spolu s členy klubů výsadkových veteránů Čech a Moravy, aby uctili památku zakladatele výsadkového vojska po druhé světové válce.

Předseda klubu výsadkových veteránů Plzeň ve svém proslovu připomněl některé akce příslušníků zahraničního odboje za 2. světové války, které se uskutečnili za řízení gen. Palečka z Anglie.

Čest jeho památce!


"STODVOJKA" se připravuje do Jordánska


Příslušníci 102. průzkumného praporu z Prostějova se připravují na mezinárodní soutěž WARRIOR, která každoročně probíhá ve středisku KASOTC (The King Abdullah II Special Operations Training Center) v Jordánsku. „Stodvojkařům“ se tak otevírá další příležitost porovnat síly s jednotkami z celého světa.

I přes mnoho úkolů, které 102. pzpr v současnosti plní, například vyslání příslušníků do jednotky 13. EUTM MALI, je „stodvojka“ připravena reprezentovat AČR v tak prestižní soutěži jakou WARRIOR v Jordánsku bezesporu je.
Vlastní soutěž a tedy i příprava na ni, je zejména zaměřena na oblast střelecké přípravy. Neméně důležitou součástí je pak i oblast tělesné, zdravotní, taktické přípravy, ale i zvládání lezeckých technik.  
Střelecké je v přípravě věnována zvláštní pozornost, kde je hlavní důraz položen na pilování detailů v přesnosti a rychlosti střelby. Soutěžní tým zmíněné detaily piluje téměř ve všech střeleckých položkách.

Ve zdravotní přípravě je hlavní důraz položen na poskytnutí první pomoci a transport raněného. Již v minulém ročníku soutěže se figurína zvaná DUMMY (jejíž váha se pohybovala od 70 do 120 k) stala velmi častým společníkem, jak můžeme s nadsázkou říci, jedná se jednu z disciplín „chytni a odnes“. Lezecké techniky pilujeme jak na trenažéru Jakub, tak na přírodních stěnách.


Pravidelné cvičení roty Aktivních záloh 102. průzkumného praporu


Příslušníci roty Aktivních záloh 102. průzkumného praporu absolvovali na přelomu ledna a února další z pravidelných cvičení. Hlavní část výcvikového cyklu proběhla ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice, kde se příslušníci roty zdokonalovali především ve vedení průzkumné činnosti,  provádění léček, taktické činnosti, orientaci a přesunu v neznámém terénu v náročných zimních podmínkách. Část výcviku roty byla prováděna v součinnosti s příslušníky profesionální součásti praporu - 13. úkolového uskupení EUTM-M, které se připravovalo na výjezd na misi v Mali v rámci cvičení OTC SAHEL.
Po návratu do Prostějova absolvovala určená část roty také výcvik v pozemní výsadkové přípravě.

Members of Active Reserves Company of 102th Reconnaissance Battalion completed another regular training. Main part of the programme took place in Boletice military training area, where the company improved their reconnaissance & observation skills, ambush tactics and orientation & movement in difficult winter conditions. Part of the training was conducted in cooperation with 13th Task Force EUTM-M - professional elements of Recon Battalion preparing for their upcoming mission in Mali, Africa.
After the return to base in Prostějov the dedicated long range recon team members underwent ground-based airborne training.

Sahel versus bílé Boletice: Jednotka 13. EUTM prošla certifikací

Výbuch! Ze zadní části nepřátelského vozidla vyskakují teroristé. Dým a moment překvapení je na jejich straně. Ostraha vchodu SECURICOM je zneškodněna. Dva vojáci těžce zraněni. Základna je v ohrožení. Vetřelci pálí na každou živou sílu a postupují neúprosně vpřed. Odborně taktické cvičení SAHEL 1/2019 dosahuje vrcholu. Napětí, stres a únava se odráží ve tváři vojáků 13. EUTM-M, rozhodčích, imitační skupiny i řídícího štábu Velitelství výcviku-vojenské akademie. Odpočinek ještě není na pořadu dne. Jede se dál.

QRF odráží nepřátelský útok, čistí budovy a ošetřuje zraněné na základně. Zdá se, že už nemůže být hůře. V tom operační skupina dostává naléhavou zprávu „Náčelník štábu EUTM je napaden a zajat!“ Rozjíždí se nová záchranná operace. Skupina ze základny Bamako vyráží směr ministerstvo obrany. Sníh víří pod koly vozidel Iveco. Na rozkaz velitele bojová vozidla zabezpečují vnější perimetr. Na scéně je několik zraněných. Náčelník štábu EUTM mezi nimi není. Člen jeho ochranky leží u schodiště v kaluži krve. Ve francouzštině a z posledních sil se mu z hrdla dere „Bâtiment! Bâtiment!“ Záchranný tým vtrhne do budovy. Zajistí bezpečnost VIP osoby, ošetří raněné. Je přivolán MEDEVAC, který na místo dorazí pod ochranou jednotky rychlé reakce z Koulikoro. Další incidenty jdou ruku v ruce s rozehrou i námětem až do poslední minuty OTC.

„Tři, dva, jedna, ENDEX!“ Signál, na který od pondělního rána čeká celá jednotka, se rozezní v radiostanici. Je čtvrtek pravé poledne. SAHEL 1/2019 je u konce. A výsledek? „Závěrečná rovinka byla dlouhá, ale zdárně jste proběhli cílovou páskou. Jednotka 13. EUTM-M prošla úspěšně certifikací. Splnili jste všechny cíle OTC a jste připraveni k plnění úkolů v místě nasazení“ popřál hodně zdaru a certifikát jednotce předal podplukovník Petr Hlaváček, náčelník centra přípravy do zahraničních operací VeV-VA Vyškov.

Kontingent 13. EUTM-M, který je vystavěn na bázi 102. průzkumného praporu a 44. lehkého motorizovaného praporu a odletí do vzdáleného Mali v průběhu několika týdnů.  


Text a foto: kpt. Mgr. Kateřina Ramil

Francouzští kadeti nedílnou součástí výcviku do Mali

Dva francouzští kadeti z elitní vojenské školy v Bretani se účastní týdenního závěrečného odborně taktického cvičení SAHEL 1/2019 ve VVP Boletice. Řídící štáb cvičení Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) využil mateřštinu mladých důstojníků k reálné rozehře incidentů v rámci certifikace 13. úkolového uskupení EUTM-Mali.

Studenti si zahráli role velitele výcvikové základny, manažera afrického hotelu, vystupovali jako vojáci malijské armády při střelbách ze samopalu vzor 58, nebo byli součástí rozjásaného davu, který v brzkých ranních hodinách nabourával morálku zaměstnanců SECURICOM a příslušníků národní gardy. Poplachem „Fire! Fire! Fire!“ odstartoval nácvik činnosti na signál požární poplach. Jeden ze studentů imitoval pád ze schodů a utrpěl vážné pohmoždění žeber a ruky. Příslušníci 13. ÚU ETUM-M měli za úkol řešit ošetření a odsun zraněného, který hovořil pouze rodnou řečí.

„Konfrontací s rodilým mluvčím se nejlépe prolamuje jazyková bariéra. Certifikovaná jednotka má možnost v praxi vyzkoušet situace, kdy druhá strana nemluví česky, ale domluva je nezbytná pro splnění úkolu nebo záchranu života“ řekl koordinátor cvičení a náčelník skupiny rozehry nadporučík Vlastimil VAŠINA, příslušník centra přípravy do zahraničních operací VeV-VA Vyškov.

V souladu s učebním plánem musí studenti vojenské školy absolvovat měsíční zahraniční stáž. Zvolili si Českou republiku a zkušenosti čerpali u Velitelství výcviku-vojenské akademie. Pod vedením instruktorů střelecké školy se zúčastnili střeleb z útočné pušky CZ 805 Bren, samopalu CZ SCORPION EVO 3 a pistole CZ 75 SP-01 Phantom. Dále si vyzkoušeli potápění na univerzálním cvičišti jízdy tanku pod vodou a projeli se v BVP II. „Měli jsme možnost i seskoku padákem z L-410 na letecké základně v Náměšti nad Oslavou“ uvedl nadšeně jeden ze studentů. Mimo jiné kadeti navštívili historické památky v Praze, Českém Krumlově a rozhodně si nenechali ujít bitevní pole u Slavkova. Na otázku, co jim v České republice chutnalo nejvíce, byla odpověď jednohlasná „Knedlíky“.
Mladí důstojníci se vracejí zpět do své mateřské posádky Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan tento pátek. S sebou si odnášejí spoustu nových poznatků nejen z výcviku českých profesionálů, ale i z přípravy jednotek do zahraniční operace v Mali.


Text, foto: kpt. Mgr. Kateřina Ramil


SAHEL: Den má čtyřiadvacet hodin a noc

Turistický komplex byl napaden teroristy. Startuje operace „Kangaba“. Kolona tří vozidel vyráží ze základny. Led a námraza číhají na cestách. Mínus patnáct stupňů a odraz slunečních paprsků mění sněhové pole v zrcadlovou plochu. Vozidla IVECO přijíždějí do prostoru napadení.

QRF tým určený k vysvobození zajatců odráží útok teroristů a zaujímá taktickou sestavu. Začíná prohledávání budov. „Čistý! Čistý!“ Nářek zraněných dokresluje dramatickou situaci. Vojáci zajistí prostor, ošetří poranění hrudníku, průstřel končetiny a přivolají MEDEVAC. Zvuk rotorů vrtulníku W-3A Sokol duní údolím. Velitel jednotky vyznačuje přistávací plochu. Modrý dým a vířící sníh zahalí okolí na několik minut do bílé tmy.
Ne, nejsme součástí žádného kasovního trháku. Toto je jeden ze scénářů druhého dne odborně taktického cvičení SAHEL 1/2019, které probíhá první únorový týden ve vojenském prostoru Boletice pod řízením Velitelství výcviku-Vojenské akademie.
Cvičící jednotka 13. EUTM-Mali musí čelit nejrůznějším situacím. Operační pracoviště šlapou na plné obrátky. Naplánovat, vydat rozkazy, přeúkolovat, předat hlášení a vést komunikaci v cizím jazyce. Radiostanice hlásí další incident. Rozlícený dav se u vstupní brány do základny dožaduje ošetření dítěte s amputovanými prsty a současně se domáhají náhrady za zabitou kozu koaličními vojsky. Na jiném místě další kolona doprovází a chrání náčelníka generálního štábu, který dnešním dnem zahajuje oficiální návštěvu v místě nasazení. Následujících čtyřiadvacet hodin bude jeho bezpečnost pro jednotku prioritou.
Zhoršující se bezpečnostní situace však nesmí ovlivnit plnění dalšího hlavního úkolu, a tím je výcvik malijské armády ve výcvikovém prostoru Mali Training Camp (MTC). Dva francouzští kadeti a příslušníci aktivních záloh instruktorům situaci neulehčují, ať už po jazykové, tak odborné stránce.
Den však zdaleka nekončí. Požár v prostoru hotelového komplexu Bamako a raketový útok na předsunutou výcvikovou základnu se bez zranění neobejde. Kolem čtvrté ráno se konečně rozhostí ticho a naprostá tma. Co pro nás rozehra ještě chystá? Zítřek je už za chvíli…Text: kpt. Mgr. Kateřina Ramil
Foto: kpt. Mgr. Kateřina Ramil, npor. Mgr. Jaroslav Zoubek

Jednotka do Mali ovládla Boletice

Pondělkem vstoupili vojáci 13. úkolového uskupení EUTM-M do závěrečné fáze přípravy do zahraniční operace. Odborně taktické cvičení (OTC) pod řízením Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) probíhá od 4. do 8. února v celém vojenském prostoru Boletice. Poprvé se výcviku účastní dva francouzští kadeti z Vojenské akademie v Bretani. K nácviku odsunu zraněných nebo záchrany odloučených osob bude využit i vrtulník W-3A Sokol letecké základny Praha-Kbely.
„O co více se klimatické podmínky liší od podnebí v Africe, o to více rozehra přibližuje reálným situacím,“ zahájil úvodním slovem nástup řídící cvičení podplukovník Petr Hlaváček, náčelník centra přípravy do zahraničních operací VeV-VA Vyškov. Střelba, útoky, napadení hotelu teroristy, ošetření a odsun raněných nebo nástrahy v podobě výbušných zařízení – to vše tento týden čeká na více než stovku příslušníků „třináctky“. Všudypřítomná francouzština dodává cvičení s příznačným názvem SAHEL 1/2019 punc reality. Kontingent, který bude ve skutečnosti zasazen jak do prostoru hotelového komplexu v Bamaku, tak prostoru výcvikového zařízení v Koulikoro, musí zde na Boleticích v rámci OTC táhnout za jeden provaz. Cílem je projít certifikací s hodnocením „jednotka je připravena plnit operační úkoly v prostoru nasazení.“
Přípravu do zahraniční operace „z druhé strany“ přijeli dokreslit příslušníci aktivních záloh z Krajského vojenského velitelství z Jihlavy a Hradce Králové. Pod vedením instruktorů VeV-VA tvoří základ skupiny imitace a jednotce 13. ÚU EUTM-M tzv. značkují činnost povstalců, příslušníků místní policie či Malijské národní gardy.
Certifikovaná jednotka na bázi 102. průzkumného praporu a 44. lehkého motorizovaného praporu se ve výcvikovém prostoru Boletice konsoliduje již od minulého týdne. Pokud zvládne všechny náročné úkoly OTC SAHEL 1/2019, přesune se do prostoru nasazení v Mali v horizontu několika týdnů.


Text: kpt. Mgr. Kateřina Ramil
Foto: npor. Mgr. Jaroslav Zoubek102. průzkumný prapor naděloval pomůcky dětem

Dne 15.1.2019 dorazil do Olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči opožděný ježíšek ve formě pomůcek pro podporu vývoje dětí, rozvoj hrubé a jemné motoriky, senzorickou a zrakovou stimulaci a rozvoj jejich komunikace. Pomůcky, které předsedkyni společnosti Mgr. Pavle Matyášové předal zástupce velitele 102. průzkumného praporu mjr. Ing. Gustav Lakoš byly zakoupeny z výtěžku charitativní akce pořádané praporem na podzim roku 2018. Pomůcky budou použity pro rozvoj dětí s postižením nebo ohroženým vývojem v raném věku
v Olomouckém kraji převážně z Prostějovska. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky