Rok 2021 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Poděkování


Rok 2021 před nás postavil mnoho výzev a opravdu prověřil naše schopnosti. Na to, čemu jsme museli čelit, se snad nelze ani dostatečně připravit. Byli jsme v nemocnicích, stáli jsme po boku zdravotníků a pomáhali jim poskytnout péči pro ty, kteří potřebovali. A my, vojáci, jsme se učili od zdravotních sester vytrvalosti, nasazení, obětavosti. Přišli jsme pomoct, ale byli jsme to my, kdo se vraceli silnější. Působili jsme i v trasovacím centru a pomáhali tak hygienikům sbírat data, odhalovat ohniska nákazy a zamezit dalšímu šíření. Slyšeli jsme mnoho silných příběhů, alespoň skrze telefon jsme se tak snažili pomoci a dodat sílu v těžkých časech. Bylo potřeba plnit i ty méně populární úkoly, doplnili jsme řady Policie ČR a hlídali hranice okresů. V létě jsme zase vypomáhali s administrativními a organizačními záležitostmi v Národním očkovacím centru. Naši záložníci dobrovolně pomáhali s administrativními úkony v nemocnicích. Zapojili se mnozí a o to víc zůstalo na ostatních, kteří museli zastoupit ty, co byli nasazeni pro výše zmíněné úkoly, a vykonávat činnosti potřebné k chodu praporu. I když Stodvojku všechna protiepidemická opatření a omezení značně zasáhla, nezastavila nás v odborné, střelecké ani výsadkové přípravě, cvičeních ani účasti na vojenských soutěžích. Vycvičili se noví výsadkáři, i přes počáteční omezení jsme v průběhu roku absolvovali řadu seskoků. Zúčastnili jsme se mezinárodního cvičení Clear Sign. Zorganizovali jsme a zabezpečili Soutěž průzkumných hlídek, letošní ročník se nám námětem i zázemím zase podařilo posunout o kus dál. Naše soutěžní týmy se skvěle umístily a přinesly i kovy nejcennější, obstáli jsme ale také třeba na střeleckém Svatováclavském poháru. Tento rok byl opravdu velmi náročný. Proto bychom chtěli všem našim příslušníkům poděkovat za to, že se na ně můžeme spolehnout i v těch nejnáročnějších situacích, že obstáli v plnění všech úkolů, že zdolali všechny překážky, díky za úspěšné reprezentování útvaru. Děkujeme i vám všem, kteří nás podporujete. Děkujeme vám manželky, děti a přítelkyně našich vojáků, že svým sebezapřením a podporou vytváříte prostředí, které našim bezejmenným hrdinům dovoluje dát všechnu svou sílu pro pomoc druhým. Proto díky vám, kteří nám stojíte po boku, můžeme letošní rok přes všechny nesnáze uložit do kroniky jako úspěšný a bez obav se postavit výzvám roku příštího.


Výročí založení praporu


Touto dobou se koná tradiční nástup k výročí založení našeho praporu. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace nebylo možné tuto událost provést v běžném rozsahu. Alespoň v komorní atmosféře, v prostorách Expozice, tak proběhlo předání ocenění a rozloučení s těmi, kteří 102. průzkumný prapor opouští. Ať už jejich cesta bude pokračovat na jiných útvarech nebo v civilním životě. Ještě jednou bychom tak chtěli poděkovat za to, co pro Stodvojku udělali a odkaz, který tu po nich zůstane, a popřát hodně štěstí v další životní etapě.

Clear Sign 2021


Vojenská cvičení mohou mít různou podobu, charakter i účel. Mají ale jedno společné. Připravují vojáky na reálné nasazení. Jejich zaměření, příprava a provedení musí proto co nejvíce směřovat ke skutečným podmínkám bojové činnosti.

Již několik let buduje 102. průzkumný prapor (102. pzpr) vzájemnou spolupráci se svým slovenským protějškem
65. prieskumným práporem (ještě donedávna práporem ISTAR), vyjádřenou společnými cvičeními ve výcvikovém centru Ozbrojených sil Slovenské republiky, známém pod názvem Lešť. Spoluprací se zahraničními partnery před sebe stavíte vždycky mnoho překážek. Nejprve tedy znělo jako úsměvná myšlenka, že průzkumné skupiny zasadíme na území Slovenska vzduchem. Potvrdilo se ale, že úsilí nese své plody. Na cvičení Clear Sign každým rokem vzlétá z pražských Kbel letoun CASA nesoucí ve svých útrobách nejen průzkumné skupiny 102. pzpr z řad profesionálních vojáků, ale i průzkumnou skupinu Aktivních Záloh. Startuje se do hluboké noci, tak aby letoun dosáhl svého cíle nad ránem. Chvíli poté, co CASA nasměruje svůj čumák směrem k domovskému letišti, ještě ranní oblohou šumí látka padáků, ale pak už průzkumníci mizí v lesích, každý se svým úkolem.

Téže noci si své skryty hledají v okolním porostu i další průzkumné skupiny. České i slovenské, pěšky, či ve svých vozidlech. Dostat se skrz prostor obsazený nepřítelem vyžaduje vyzkoušet všechny možnosti zasazení. A oblast výcvikového prostoru Lešť rozhodně prázdná není. Cvičení Clear Sign je skutečně komplexní a provázané s činností mnoha dalších cvičících subjektů. Proto jsou rozmístěny prostředky elektronického boje, své stroje chystají operátoři bezpilotních systémů, za svými zdroji se vydávají specialisté roty HUMINT (zpravodajství z lidských zdrojů). Vojáci se musí připravovat velmi precizně. Stojí proti nim technika i jednotky cizích armád, se svými vlastními způsoby vedení bojové činnosti, jazykem, zvyky. A nejen to. Cvičiště Lešť nejsou jen lesy a louky, ale také zastavěné oblasti a divoká příroda s medvědy a vlky. Ve všech prostředích a za každého počasí musí průzkumníci obstát. S myšlenkou, že je nejlepší, když jejich práci a dřinu nikdo nevidí…

Úkoly průzkumných skupin, plánuje a řídí operační centrum. Úředním jazykem je mateřština. Ta naštěstí v česko
slovenském prostředí usnadňuje řešení mnohých situací, zjednodušuje analýzu a předávání dat od jednotlivých senzorů, umožňuje efektivní vydávání rozkazů, zpříjemňuje operativu. Informací je skutečně mnoho a štáb musí také prokázat svou životaschopnost, vždyť v jednu chvíli může své zprávy předávat i 10 průzkumných orgánů. Průzkumné skupiny jsou podle vývoje situace přeúkolovány, staženy, doplňovány. Předvést se musí prostě všichni. Technici, logisti, zdravotníci. Na všech je po několika dnech vidět i únava, ale především a nejvíce snaha nejlepším způsobem přispět k dobrému výsledku.

Clear Sign je více než čtrnáct dní poctivého snažení. Jsou to týdny příprav, řešení administrativních potíží, dohovorů, plánování, nácviků. Jsou to velmi cenné zkušenosti pro vojáky obou armád, těžko nahraditelné poznatky o vlastních schopnostech a potřebách soudobého bojiště, směru kudy rozvíjet své dovednosti. Je to i přátelství tříbené vzájemnou pomocí.
Letošní cvičení nám dalo s výjimečně krásným počasím i možnost ověřit si postupně budované dovednosti průzkumu zastavěné oblasti, tedy prostředí, kam se v posledních letech boj přesouvá. Mění se maskování, schopnost předávat zprávy, způsob budování pozorovatelen, příležitost k úniku. Mění se mnoho z toho, co průzkumník léta cvičí. Zůstává ale schopnost nevzdávat se před jakoukoliv výzvou.


Clear Sign 2021

Ve dnech 9. 23. 10. 2021 probíhá na území Slovenské republiky mezinárodní vojenské cvičení Clear Sign 2021. Tohoto cvičení se ve dnech 10. 16. 10. 2021 účastnili i vojáci aktivních záloh 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka z Prostějova, 53. pluku PzEB.
Po vydání bojového rozkazu a nezbytné přípravě se osmičlenná skupina přesunula na letiště Kbely, aby společně s profesionálními průzkumnými skupinami 102. pzpr pomocí letounu CASA zamířila vstříc noční obloze a nejistému osudu těch vojáků, kteří skrytě působí v týlu protivníka. S padáky na zádech, z území jedné země nad druhou. Nelze srovnávat pocity, které prožívali českoslovenští vojáci během operací za druhé světové války a které prožívají naši vojáci nyní - jde “jen” o cvičení, ale mohou letět tmou s pocitem, že jsou na takové operace připraveni.

Celých 5 dní poté plnila průzkumná skupina AZ svůj úkol ve vojenském výcvikovém prostoru Lešť a předávala zprávy o síle a pohybu techniky protivníka svému operačnímu centru. Svými schopnostmi a výsledky příslušníci Aktivních Záloh dokázali, že vynucené omezení výcviku v covidovém roce, se na jejich umu a nasazení nijak neprojevilo a v ničem si nezadají s profesionálními skupinami 102. průzkumného praporu.
Sloužit u 102. pzpr je výzva pro kohokoliv. Aktivní zálohy nejsou a nemohou být výjimkou. Proto se zájemci musí o místo poprat při výběrovém řízení. Ale ti, kteří uspějí, nelitují. Stanou se živou částí praporu. Jejich výcviku je věnována stejná pozornost jako profesionálním vojákům a mají stejné možnosti, jak dokázat své schopnosti a odhodlání.

Samotnému cvičení Clear Sign
bezprostředně předcházela i příprava příslušníků AZ, která byla zaměřena mj. na výsadkovou přípravu, a to včetně slaňování.


Významná návštěva u 102. průzkumného praporu


Tento týden přivítal náš prapor významné hosty. Do posádky totiž přijel plukovník Alexandr KRONE, velitel německé obrněné brigády 37 a zároveň velitel další rotace Śil Rychlé Reakce NATO (NRF), jejíž součástí od příštího roku bude i 102.pzpr. Výjimečné událsoti se samozřejmě účastnil velitel pluku i velitelé obou podřízených prostějovských útvarů - 102. průzkumného praporu a 533. praporu bezpilotních systémů. Po přivítání se všichni odebrali do prostor Expozice, kde proběhlo představení praporu a krátké přátelské posezení. Poté následovala ukázka techniky a systémů obou praporů. Podle zápisu v kronice odjížděl plukovník KRONE spokojen.


Průzkumné hlídky 2021

Vážení příznivci, veškeré informace o letošním ročníku Soutěže průzkumných hlídek naleznete na samostatné stránce věnované této události:
http://www.102pzpr.cz/rok-2021.html


Navštívte také naše sociální sítě, kde můžete vidět další zajímavé fotografie, videa a příspěvky:
www.facebook.com/102pzpr
www.instagram.com/102pzpr

www.youtube.com/102průzkumnýpraporgenerálakarlapalečkaVýběrové řízení k rotě Aktivních záloh

V termínu 11. - 12. 9. 2021 se bude konat výběrové řízení k rotě AZ, přihlášky můžete zasílat na email: purmj@army.cz, více naleznete v přiloženém videu:

Libavá křížem krážem. Příprava soutěže průzkumných hlídek v plném proudu.

Mapové podklady, demo tým, námět, historický kontext, desítky kilometrů v nohou a spousta úsilí. Příprava devátého ročníku Soutěže průzkumných hlídek jde do finále. Termín soutěže, kterou pořádá 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka od 23. do 27. srpna 2021 ve vojenském újezdě Libavá, se nezadržitelně blíží. Realizační tým vyjíždí z barákového tábora Potštát do vojenského prostoru dnem i nocí a zkouší jednotlivé etapy, disciplíny i přesuny „na vlastní kůži“. Spousty detailů se nejlépe ladí přímo na místě.
ČÍST VÍCE.

  


Nástup ke Dni ozbrojených sil

Dne 30. června se konal nástup 102. průzkumného praporu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Po přečtení rozkazu MO proběhlo předání resortních vyznamenání a ocenění příslušníků praporu, kterému byl přítomen velitel posádky - velitel 601.skss, plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel. Mezi oceněnými byli i příslušníci praporu, kteří včasným zásahem a poskytnutím takřka profesionální první pomoci zachránili život svému kolegovi z 601.skss. Tam směřoval i upřímný dík velitele posádky. Před zazněním státní hymny, která ukončila tento slavnostní akt, došlo na symbolické předání hodnostní čerstvě jmenovaným příslušníkům praporu a rozloučení s těmi, co svoji kariéru v armádě končí nebo přechází k jiným součástem.  
  


Ocenění bývalého primátora města Prostějov

V úterý dne 15. června převzal pan Miroslav Pišťák od velitele 102. průzkumného praporu ocenění v podobě jednoho ze symbolů praporu - bojového nože Falco. Podplukovník Hriník se rozhodl tento dar panu Pišťákovi udělit za mnohaletou podporu nejen současného  průzkumného praporu, ale i jeho předchůdců jakož i ostatních útvarů AČR v posádce Prostějov. Kde jinde by předání proběhlo než-li v prostorách Expozice 102. průzkumného praporu síni tradic. Pan primátor opět prokázal svůj důvtip, přirozený přehled a znalosti tradic, a s vědomím, že nůž se nedostává, ale kupuje, jej okamžitě zaplatil symbolickou mincí.Nový termín výběrového řízení k rotě HUMINT

Výběrové řízení k rotě hloubkového průzkumu


Výročí narození generála Palečka

28. ledna 2021 jsme si připomněli 105. výročí narození gen. Karla Palečka. Jeho památku jsme uctili nejen na pietním místě našeho útvaru, ale také na hřbitově v Plzni, kde „táta Palec” odpočívá.
Fotografie si můžete prohlédnout
zde.

PF 2021

102. průzkumný prapor přeje vše nejlepší do nového roku!
Slavnostní nástup k výročí založení praporu


Dne 27. listopadu se při příležitosti 17letého výročí založení našeho praporu konal slavnostní nástup. Letos netradičně, v rouškách a ve skromnějším počtu, tak odrážel situaci, které nyní čelíme.  Jak sám velitel útvaru pplk. gšt. Ing. Hriník při svém proslovu předeslal, ani nadcházející rok nebude snadný. Věříme však, že i v příštím roce budeme úspěšně plnit úkoly a zvládat výzvy, které se před nás postaví, přinejmenším stejně dobře jako doposud. Právě kvalitu naší práce ocenil ve své řeči i jeden z čestných hostů plk. gšt. Ing. Andráško, velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje.

Během nástupu byla také řadě příslušníků praporu udělena ocenění a vyznamenání. Došlo však i na loučení s těmi, kteří odcházejí. Jedním z nich byl i zástupce velitele 53. pluku, plk. gšt. Ing. Sabela, dřívější velitel 102. průzkumného praporu, který do nového roku vkročí už bez uniformy. Rádi bychom mu tak popřáli v jeho nové životní etapě mnoho úspěchů.

Po skončení slavnostního nástupu se hlavní funkcionáři praporu spolu s čestnými hosty odebrali na pietní místo, aby tichou vzpomínkou a květinami uctili památku našich kamarádů a kolegů, kteří již nejsou mezi námi.

Plně doufáme, že další nástup k výročí založení praporu proběhne už bez roušek a ve větším počtu a že úspěšně překonáme nebezpečí pandemie, která bezesporu ovlivňuje životy a zdraví nás všech.


Fotografie z nástupu si můžete prohlédnout
zde.


Den válečných veteránů - 11. listopad

Vlajky, kytice, vlčí máky. A také pocta, respekt a tiché vzpomínky. Vzdáváme hold všem, kteří bojovali, padli nebo zemřeli ve službě své zemi, jejich odvaze, obětavosti a každodennímu hrdinství.
102. průzkumný prapor s úctou všem, kteří nesou břemeno válek.


  


Přivítání nového kaplana

Ve čtvrtek 1. 10. velitel 102. průzkumného praporu na naší Expozici oficiálně přivítal npor. B. F. - našeho nového kaplana. Spolu s předáním nášivky praporu a symbolů hodnosti nadporučíka mu popřál hodně úspěchů v novém působišti a dostatek sil a entuziasmu v profesi vojenského kaplana a důstojníka AČR.Výběrové řízení k rotě hloubkového průzkumuVýběrové řízení k rotě HUMINTVážení přátelé, fanoušci, podporovatelé,


my příslušníci 102. pzpr vás chceme všechny ubezpečit a ujistit, že jsme připraveni plnit (a také plníme) úkoly dle potřeb České republiky. Nejen vám všem, kteří čtete tyto stránky, chceme poděkovat za jakoukoliv podporu. Především díky, když stojíme v první linii společně s Policií ČR, Celní správou, či zdravotníky, že na nás myslíte a podporujete nás. Děkujeme vám za vaši pomoc a dary, kterými nám ulehčujete službu. Jde o roušky, které jsme dostaly darem a to jak od firem, tak od jednotlivců, či nabídky praktických řešení našich problémů při plnění úkolu. Jsme za to velmi vděčni. Naší snahou je být v této nelehké době na místech, kde je toho potřeba. A vy svojí dobrou vůlí nás přesvědčujete o tom, že být vojákem a sloužit v AČR má smysl.
Jsme si plně vědomi toho, že situace lidí kolem nás není vždy jednoduchá, mnohdy je o hodně horší, než bývala před pandemií. Chceme Vám tedy všem poslat vzkaz a ujištění, že společně tuto situaci zvládneme. Motto našeho praporu je: „SPEM RETINE!“ („doufej“). Dnes více jak dříve jej potřebujeme a proto se tak i loučíme.
SPEM RETINE!, bude lépe…

                                                         příslušníci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka
Nasazení na státní hraniciOd 25. března do 3. dubna byli  stodvojkaři  nasazeni na hraničních přechodech se Slovenskou republikou společně s PČR a Celní správou.
Na celkem čtyřech místech (Mosty u Jablunkova/Svrčinovec, Šance/Čadca-Milošová, dále Bílá/Klokočov a Bílá-Bumbálka/Makov) ve spolupráci s dalšími státními složkami kontrolovali oprávněnost vstupu občanů do ČR, či výjezdu z ČR. Prováděli kontrolu dokumentů, pomáhali řídit dopravu, či měřili teplotu všem osobám, pohybujícím se v tomto příhraničním prostoru. Po vystřídání budou v nejbližší době dalším prostorem činnosti hraniční přechody v severních Čechách.             Poděkování firmě FENIX protector

102. průzkumný prapor děkuje firmě FENIX Protector s.r.o.Rádi bychom ocenili přístup firmy FENIX Protector s.r.o.. Tato česká společnost zabývající se výrobou a vývojem vojenské výstroje dává přednost boji se šířením nákazy před vlastní produkcí a zdarma vybavila celý 102. průzkumný prapor rouškami v potisku vz. 95. Pomoci firmy FENIX Protector s.r.o. si skutečně vážíme, zvláště když víme, že tímto, v dnešní době potřebným, a navíc zdařilým a velmi kvalitním výrobkem v krátkém čase nahradila různé ručně vytvořené roušky nejen u nás, ale také u jiných útvarů.

Za podporu děkujeme a přejeme zasloužený úspěch v podnikání.Výběrové řízení k ROTĚ AKTIVNÍCH ZÁLOH

Pozor! Z důvodu epidemiologických opatření bylo výběrové řízení odloženo nový
termín bude oznámen na webu a FB!Výběrové řízení k rotě hloubkového průzkumu102. průzkumný prapor přeje vše nejlepší do nového roku
Součinnostní výcvik RHPz a URNAVe dnech 2. 6. 12. 2019 probíhal součinnostní výcvik roty hloubkového průzkumu 102. průzkumného praporu s elitním útvarem PČR s Útvarem Rychlého Nasazení. Komplexní polní výcvik byl vyvrcholením celoroční součinnosti s policisty a výcviku příslušníků RHPz.

Více informací naleznete
zde.

Expozice 102. průzkumného praporu otevřenaDne 29. 11. 2019 byla u příležitosti 16. výročí založení praporu otevřena EXPOZICE 102. průzkumného praporu.

Více informací naleznete
zde.

"Krve není nikdy dost!"I letos 102ka upořádala charitativní akci, která se tentokrát nesla v duchu motta: “Krve není nikdy dost!“ A tak 2. prosince v časných ranních hodinách na sedm desítek vojáků 102. průzkumného praporu darovalo krev.

Více informací naleznete
zde.


Mezinárodní cvičení průzkumných jednotek CLEAR SIGN 2019 úspěšně zahájenoV Centru výcviku Lešť na Slovensku bylo dne 28. října 2019 zahájeno mezinárodní cvičení průzkumných jednotek CLEAR SIGN 2019 (CS19). Takřka třítýdenního cvičení se účastní společně se slovenskými kolegy z praporu ISTAR i průzkumníci ze 102. průzkumného praporu AČR včetně vybraných příslušníků průzkumné roty aktivních záloh.

Více informací naleznete
zde.


Ukázka bezpilotního prostředku PUMAVybraní příslušníci Roty AZ 102. průzkumného praporu v e dnech 28. a 29. srpna byla v rámci výcviku roty bezpilotních průzkumných prostředků (RBPzP) 102. průzkumného praporu prezentována nová vojenská technologie. Jednalo se o bezpilotní systém (UAS) PUMA 3 AE, největší a co se týče schopností i nejvyspělejší prostředek od amerického výrobce AeroVironment.


Více informací naleznete zde.


Příslušníci Aktivních záloh absolvovali závěrečnou fázi certifikovaného kurzuVybraní příslušníci Roty AZ 102. průzkumného praporu absolvovali koncem měsíce srpna druhou a závěrečnou fázi certifikovaného průzkumného kurzu.

Více informací naleznete zde.

Úkol splněn! Průzkumníci ověřovali sladěnost skupin na BoleticíchV uplynulém výcvikovém období byla 2. průzkumná rota zasazena v rámci plnění úkolu průzkumné skupiny ve VÚj Boletice. Komplexní polní výcvik měl za úkol prověřit schopnosti vedení průzkumu s použitím nově zavedených technických prostředků průzkumu.

Více informací naleznete zde.PŘÍSLUŠNÍCI AKTIVNÍ ZÁLOHY ABSOLVOVALI  PRŮZKUMNÝ  KURZPříslušníci průzkumných týmů 3. roty Aktivních záloh 102. Průzkumného praporu absolvovali v červnu ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá první fázi  průzkumného kurzu pod vedením instruktorů Vojenské akademie Vyškov.

Více informací naleznete
zde.


Příslušníci Aktivní zálohy absolvovali výsadkový kurzPříslušníci průzkumného týmu roty AZ 102. Průzkumného praporu určení k provádění hloubkového průzkumu absolvovali v květnu ve Vyškově třítýdenní základní výsadkový výcvik.

Více informací naleznete
zde.

Den otevřených dveří 2019
Ve čtvrtek 30. května proběhl na prostějovském letišti DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 102.pzpr a VP Olomouc a Dětský den pro příslušníky 102. pzpr. Akce měla nabitý program, který přilákal bezmála 2300 lidí. Zejména žáci prostějovských a okolních škol tak měli možnost se dozvědět, co a jak dělá průzkumný prapor, či jak pracuje a čím disponuje Vojenská policie, která se s námi na tomto dni podílela.


Více informací naleznete zde.


Dnes, dne 24. května 2019 si připomínáme smutné výročí úmrtí našeho příslušníka nrtm. Pavla TARDÍKA
Velitel 102. průzkumného praporu pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník připomněl ztrátu jednoho z našich kolegů. Po projevu velitele, kdy mohl člověk více přemýšlet o smyslu svého života a s tím i spojeného případného utrpení byla k uctění památky věnována minuta ticha.


WARRIOR  COMPETITION 2019

Dne 21. dubna 2019 se ze cvičení v Jordánsku Abdullah II Special Operations Training Center vrátili příslušníci 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka, kteří se zúčastnili 11. ročníku soutěže „Warrior Competition 2019“ ve dnech 14. 4.-20. 4. 2019.Více informací naleznete
zde

Výběrové řízení k rotě  hloubkového průzkumu

Best Warior Competition 2019

Best Warrior Competition je nejvýznamnější armádní soutěží v USA, která prověří schopnosti nejlepších bojovníků z jednotlivých složek AMERICKÉ ARMÁDY (výběr z ARMY, AIR-BORNE, AIR-FORCE, JTACC, NG), Ozbrojených sil Chilské republiky (pozemních sil a námořní pěchoty) a AČR (za pozemní síly 102. průzkumný prapor Prostějov).
Více informací naleznete
zde.


Vojáci 102. průzkumného praporu uctili památku gen. Karla Palečka

Stalo se již tradicí, že si vojáci 102. průzkumného praporu připomínají dvanáctý březen jako den vstupu České republiky do NATO ale i den, kdy v roce 1962 zemřel generál poručík Karel Paleček, jehož jméno s hrdostí 102. průzkumný prapor nese.  

Dne 12.3.2019 se u hrobu gen. Karla Palečka na městském hřbitově v Plzni sešli vojáci 102. průzkumného praporu spolu s členy klubů výsadkových veteránů Čech a Moravy, aby uctili památku zakladatele výsadkového vojska po druhé světové válce.
Více informací naleznete
zde.


"STODVOJKA" se připravuje do JORDÁNSKA

Příslušníci 102. průzkumného praporu z Prostějova se připravují na mezinárodní soutěž WARRIOR, která každoročně probíhá ve středisku KASOTC (The King Abdullah II Special Operations Training Center) v Jordánsku. „Stodvojkařům“ se tak otevírá další příležitost porovnat síly s jednotkami z celého světa.

Více informací naleznete
zde.


Pravidelné cvičení roty Aktivních záloh 102. průzkumného praporu

Příslušníci roty Aktivních záloh 102. průzkumného praporu absolvovali na přelomu ledna a února další z pravidelných cvičení. Hlavní část výcvikového cyklu proběhla ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice, kde se příslušníci roty zdokonalovali především ve vedení průzkumné činnosti,  provádění léček...
Více informací naleznete
zde.


Sahel versus bílé Boletice: Jednotka 13. EUTM prošla certifikací.Výbuch! Ze zadní části nepřátelského vozidla vyskakují teroristé. Dým a moment překvapení je na jejich straně. Ostraha vchodu SECURICOM je zneškodněna. Dva vojáci těžce zraněni. Základna je v ohrožení. Vetřelci pálí na každou živou sílu a postupují neúprosně vpřed. Odborně taktické cvičení SAHEL 1/2019 dosahuje vrcholu.Více informací naleznete
zde.


Francouzští kadeti nedílnou součástí výcviku do Mali

Dva francouzští kadeti z elitní vojenské školy v Bretani se účastní týdenního závěrečného odborně taktického cvičení SAHEL 1/2019 ve VVP Boletice. Řídící štáb cvičení Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) využil mateřštinu mladých důstojníků k reálné rozehře incidentů v rámci certifikace 13. úkolového uskupení EUTM-Mali.Více informací naleznete
zde.


SAHEL: Den má čtyřiadvacet hodin a noc.

Cvičící jednotka 13. EUTM-Mali musí čelit nejrůznějším situacím. Operační pracoviště šlapou na plné obrátky. Naplánovat, vydat rozkazy, přeúkolovat, předat hlášení a vést komunikaci v cizím jazyce. Radiostanice hlásí další incident. Rozlícený dav se u vstupní brány do základny dožaduje ošetření dítěte s amputovanými prsty a současně se domáhají náhrady za zabitou kozu koaličními vojsky. Na jiném místě další kolona doprovází a chrání náčelníka generálního štábu, který dnešním dnem zahajuje oficiální návštěvu v místě nasazení. Následujících čtyřiadvacet hodin bude jeho bezpečnost pro jednotku prioritou.Více informací naleznete
zde.


Jednotka do Mali ovládla Boletice

Pondělkem vstoupili vojáci 13. úkolového uskupení EUTM-M do závěrečné fáze přípravy do zahraniční operace. Odborně taktické cvičení (OTC) pod řízením Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) probíhá od 4. do 8. února v celém vojenském prostoru Boletice. Poprvé se výcviku účastní dva francouzští kadeti z Vojenské akademie v Bretani. K nácviku odsunu zraněných nebo záchrany odloučených osob bude využit i vrtulník W-3A Sokol letecké základny Praha-Kbely.Více informací naleznete
zde.


123. výročí narození genpor. Karla Palečka

28.1. jsme si připomněli narození československého legionáře a zakladatele výsadkového vojska genpor. Karla Palečka, podle kterého byl čestně pojmenován 102. průzkumný prapor.

Více informací naleznete
zde.


Výběr osob k rotě AKTIVNÍCH ZÁLOH


102. průzkumný prapor naděloval pomůcky dětem

Dne 15.1.2019 dorazil do Olomoucké pobočky Společnosti pro ranou péči opožděný ježíšek ve formě pomůcek pro podporu vývoje dětí, rozvoj hrubé a jemné motoriky, senzorickou a zrakovou stimulaci a rozvoj jejich komunikace. Pomůcky, které předsedkyni společnosti Mgr. Pavle Matyášové předal zástupce velitele 102. průzkumného praporu mjr. Ing. Gustav Lakoš byly zakoupeny z výtěžku charitativní akce pořádané praporem na podzim roku 2018. Pomůcky budou použity pro rozvoj dětí s postižením nebo ohroženým vývojem v raném věku
v Olomouckém kraji převážně z Prostějovska.

Výběr osob k rotě HUMINT 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky