Prezkouseni AZ - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


Příslušníci 3. průzkumné rota aktivní zálohy 102. průzkumného praporu v Prostějově splnili přezkoušení z pozemní výsadkové přípravy

3. průzkumná rota aktivní zálohy 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově úspěšně zvládla náročný nepřetržitý vojenský výcvik. V tomto výcvikovém týdnu ve dnech 24.2.-3.3.2018 provedli pozemní výsadkovou přípravu, včetně následného přezkoušení. Výsadková činnost aktivních záloh probíhala ve spolupráci s profesionálními výsadkáři. Výsadková příprava probíhala na výsadkovém cvičišti v Prostějově. Budoucí průzkumníci – výsadkáři splnili veškeré přezkoušení a podmínky pro seskok s padákem, nicméně počasí jim nepřálo. Z důvodu velkého větru nebyly seskoky povoleny. Výsadkáři doufají, že na příštím cvičení jim budou přát povětrnostní podmínky a provedou svůj první seskok u 3. průzkumné roty AZ 102. průzkumného praporu Prostějov.

Ani náročné klimatické podmínky, kdy teploty na Potštátě a VVP Libavá (kde výcvik probíhal) padaly k -24°C neovlivnily naplánovaný průběh výcviku.  V oblasti taktické přípravy byly procvičeny činnosti v propátrávání terénu, volbě, zaujetí, budování a maskování základny. V rámci střelecké přípravy prohlubovali dovednosti ve střelbě z organických zbraní Brenu a Phantomu z různých poloh (v leže, kleku, ve stoji, či za pohybu).

Za těchto 5 mrazivých dnů a nocí museli zvládnout náročný výcvikový program jak v rámci nácviku, tak v průhěhu zasazení. Na pouhé 4 hodiny odpočinku se mohli těšit v prostoru BT Potštát, které využili k obnově bojeschopnosti.

Únava, bolest, promrzlé nohy a ruce, nedostatek spánku doprovázeli denně výcvikem muže záloh, ale i přesto prošli a úspěšně ukončili výcvik všichni. Po návratu k 102. průzkumnému praporu uložili a ošetřili materiál, vyřídili administrativní záležitosti, prošli výstupní zdravotní prohlídkou a vyhodnocením zaměstnání a s vítězným pocitem se rozjeli zpět ke svým rodinám.

102. průzkumný prapor je na příslušníky 3.pzr AZ právem hrdý, aktivně se zúčastňují výcviku a veškeré úkoly plní svědomitě.

Pro zájemce, kteří se nebojí nových výzev a profesionálního výcviku, je ve dnech 13. - 14. dubna 2018 organizováno výběrové řízení k 3. průzkumné rotě aktivních záloh 102. průzkumného praporu Prostějov.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky