Průzkumné hlídky 2018 start - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Průzkumné hlídky 2018

Letošní Soutěže průzkumných hlídek se účastní 18 družstev, včetně družstev z Ozbrojených sil Slovenské republiky. Odpoledne prvního dne byl proveden nástup soutěžních hlídek, kde promluvil velitel 102. průzkumného praporu podplukovník Ing. Pavel Hriník. Velitel ve svém projevu zdůraznil, že i když se jedná o soutěž, je vždy nejdůležitější jednat fair-play, „vždy má přednost zdraví, život a čisté svědomí člověka, před trofejí,“ uvedl. Všem soutěžícím hlídkám bylo dále hlavním koordinátorem soutěže nrtm. T.J. připomenuto, že letošní soutěž je motivována výcvikem a působením paradesantních skupin v Protektorátu Čech a Moravy (např. operace CLAY-EVA).


V březnu roku 1939, byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava výnosem říšského kancléře Adolfa Hitlera. Protože šlo o nelegální anexi Německou říší, mnoho našich spoluobčanů se rozhodlo proti této okupaci bojovat. Jedním ze způsobů bylo opustit svoji vlast a nakonec až ve Velké Británii, což byla jediná evropská země, která neustále odolávala tlaku vojsk Nacistického Německa, najít možnost, jak se postavit proti okupantům. Někteří dobrovolníci se přihlásili a aktivně bojovali ve vzduchu, jiní stále čekali na svoji příležitost a zapojit se v pozemních bojových operacích. Začátkem roku 1941 se některým naskytla naprosto nová možnost – působit v týlu nepřítele.
Po přísném výběru kandidátů byl zahájen samotný výcvik. Bylo to něco, co do té doby bylo pro naše vojáky naprosto neznámé. Samotný výcvik byl rozdělen do několika fází. První část se odehrávala ve výcvikových kempech v severozápadním Skotsku. Zde se dobrovolníci naučili, jak vést záškodnický boj, zdokonalili se v ženijní, střelecké, topografické a spojovací přípravě, zvládli použití trhaviny, ručních granátů i pudovou střelbu. Součástí výcviku byly také pochody na dlouhé vzdálenosti a plnění sabotážních úkolů. V jiných specializovaných střediscích byl poté zahájen parašutistický výcvik na padáku typu X. Po splnění všech těchto dovedností a znalostí byli frekventanti odesíláni do dalších výcvikových stanic, na výcvik důležitý pro život v ilegalitě a konkrétní úkol. Z Velké Británie bylo nakonec vysláno na 86 parašutistů v celkem 30 výsadcích.
Průzkumné hlídky 2018 by svojí myšlenkou a námětem chtěly právě na tuto část naší historie vzpomenout. Celá soutěž je tedy rozdělena na dvě části. První, kterou právě soutěžící prožívají, simuluje výcvik československých dobrovolníků v Anglii. Následná druhá část již bude simulovat výsadek skupin a jejich působení na obsazeném území.
Průzkumníkům z českých a slovenských jednotek byla před startem provedena kontrola materiálu a v 16:00 byla zahájena letošní Soutěž průzkumných hlídek 2018. Soutěž začala zrychleným přesunem s veškerým materiálem do stanového tábora, který simuluje výcvikový kemp ve Skotsku. Přesun byl zkomplikován povinností proběhnout dva kontrolní body a dostat se v co nejkratším čase do cíle první disciplíny za pomoci mapy a buzoly. Po ukončení a návratu poslední hlídky soutěž pokračovala nočními střelbami z ručních zbraní – Pi CZ-75-01 Phantom a útočných pušek zavedených v AČR z místa na pevné cíle za použití mechanických mířidel. Po půlnoci, kdy utichla střelba, museli ještě hlídky přenést těžké a neforemné břemeno na vzdálenost 1500 metrů v co nejrychlejším čase.
První den soutěže skončil pro hlídky po druhé hodině ranní. Celý se nesl v duchu týmové spolupráce, která je podstatná pro plnění úkolů průzkumných jednotek, jak při výcviku, tak v reálném nasazení.
Pořadí hlídek po prvním dnu:

 
Tým 1 RHPz 102.pzpr Prostějov
 Tým 1 1.PzR 102.pzpr Prostějov
 Tým 2 RHPz 102.pzpr Prostějov
 Tým 43.vpr Chrudim

Autor: npor. Mgr. Jaroslav Zoubek
Foto: kpt. Mgr. Kamil Vícha, npor. Mgr. Jaroslav Zoubek
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky