Průzkumné hlídky 2018 4.den - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Průzkumné hlídky 2018: DEN ČTVRTÝ

Průzkumné hlídky: den čtvrtý
Do čerstvě vykáceného palouku se opřely první paprsky slunce. Místo pro bivak, kde ještě před chvílí nabírali průzkumníci síly na závěrečnou etapu, nyní zeje prázdnotou. Neznalý člověk by ani nepoznal, že zde nocovalo přes šedesát vojáků. Ráno totiž zastihlo týmy již připravené, čekající se sbalenými batohy na povel rozhodčích, aby mohli zamířit na první stanoviště posledního soutěžního dne. Hlavami vojáků proudí tok myšlenek na pomyslnou cílovou rovinku. Ta je však stále skrytá za „hradbou“ přesunu náročným terénem a plněním soutěžních úkolů. Na úsvitu posledního dne je tak pro členy průzkumných hlídek nejdůležitější překonat sám sebe, odsunout nepohodu, bolest a vysílení na druhou kolej a především v sobě najít motivaci pokračovat v nastoleném tempu až do konce. Závěr, který zcela jistě prověří psychickou odolnost a sílu vůle všech průzkumníků, je konečně tady. Velitelský čas ukázal osmou hodinu ranní a na trať vyrazili první čtyři vojáci.  

První disciplína simulovala přepadení protivníka ve srubovém táboře s cílem získat důležité zpravodajské informace týkající se lokace zájmové osoby. Hlídky čekal boj ve stísněném prostoru srubů a navíc prakticky ve tmě. Jediným zdrojem světla jim tak byly svítilny na samopalech Heckler & Koch MP-5 upravených pro střelbu FX municí. Situaci navíc ztěžovaly klamné cíle označené jinou barvou, jež imitovaly výskyt civilistů. Za jejich zásah se odečítaly body. V nepřehledné situaci se tak soutěžící museli rychle zorientovat, eliminovat nepřítele a zajistit obálku se zpravodajskými informacemi. To všechno samozřejmě v co nejkratší době s následným přesunem k dalšímu bodu na mapě. Tím bylo stanoviště, kde měla hlídka čas otevřít obálku, vyhodnotit obsažené informace, zjistit místo akce, dozvědět se o rozložení sil protivníka a naplánovat záchrannou akci VIP osoby.
Závěrečný boj probíhal na pěší střelnici Smilov. Stanoviště s příznačným názvem „léčka“ nachystalo pro soutěžící dynamickou simulaci nastražení léčky na jednotky nepřítele s cílem osvobodit rukojmí. Průzkumníci vybaveni samopaly CZ Scorpion EVO 3 s tlumičem nejprve zneškodnili první cíle v budově. Poté již s vlastními útočnými puškami postupovali plochou střelnice vpřed a postupně eliminovali pohybující se dvojici terčů a dvě řady „popperů“. V poslední skupině terčů, imitujících protivníka, se nacházela také VIP osoba. Bylo tedy nutné zachovat chladnou hlavu a nepálit po všem, co se pohne. Po úspěšném doběhnutí na konec střelnice zbývalo členům týmů vyzvednout VIP osobu. Pro účely soutěže jí byla figurína o váze dospělého muže, kterou přenesli zpět na přípravnou čáru a naložili do přistaveného vozidla. Hlídkám se pochopitelně měřil čas, za který zvládnou celou disciplínu dokončit. Jako u každé léčky, i zde byl důležitý moment překvapení, a tedy co nejrychlejší provedení úkolu. Po provedení zbývalo jen opět nahodit batohy, upevnit postroje a vyběhnout na závěrečný úsek celé soutěže.
Průzkumným hlídkám zbýval přesun do asi 4 km vzdáleného Města Libavá, kde si pro ně pořadatelé nachystali opravdu poslední překážku. Dva přepravní kontejnery spojené sítí. Soutěžící museli sáhnout do nouzových zdrojů sil, vytáhnout se na vrchol kontejneru se vším materiálem, překonat síť a seběhnout šikmou kladinu z druhého kontejneru. Nutno dodat, že v tuto chvíli už opravdu nebyl důvod šetřit energii a překonání tak týmům trvalo jen několik okamžiků. Na pozadí hrála motivační „Když nemůžeš, tak přidej“, či „Eye of the Tiger“, dokreslující atmosféru finiše. Za mohutného povzbuzování a potlesku všech přítomných probíhaly cílem. Nastává okamžik tolik očekávaný již od pondělního rána. Za melodie vítězné písně „We are the Champions“ přijímali doběhnuvší průzkumníci gratulace od velitele praporu, velitelů rot a dalších zainteresovaných osob. Ačkoliv je jasné, že absolutním vítězem soutěže průzkumných hlídek 2018 se mohl stát jen jeden tým, velikým vítězstvím pro každého účastníka byl právě tento úžasný moment. Moment dokončení závodu, i přes všechny strasti a překážky, se kterými se všichni celé čtyři dny potýkali. Po odevzdání materiálu a uložení zbraní na soutěžící čekal zasloužený odpočinek a občerstvení.
Při slavnostním vyhlášení promluvil velitel praporu pplk. Ing. Pavel Hriník, který poděkoval soutěžícím za účast. Ocenil také všechny, kteří se na přípravě letošní soutěže hlídek podíleli a zejména vyzdvihl zásluhy nrtm. T. J. jako „mozek“ celé přípravy soutěže a strůjce lezeckých disciplín prap. Š. D.
Vítězem letošního 8. ročníku soutěže průzkumných hlídek se stal 1. tým roty Hloubkového průzkumu 102. pzpr, na druhém místě se umístil 1. tým 1. PzR a třetí místo obsadili příslušníci ze 43. vpr. Přijměte naše gratulace!
Veliký respekt a dík patří všem, kteří se podíleli na vytváření námětu a scénáře letošního ročníku soutěže. Dále kolegům, kteří vymýšleli a realizovali jednotlivé disciplíny, řídícím na stanovištích a v neposlední řadě všem, kdo přiložili jakkoliv ruku k dílu a pomohli vytvořit něco tak komplexního a nezapomenutelného jako je Soutěž průzkumných hlídek. Tihle všichni, společně se soutěžícími, si mohou konečně vydechnout a pochválit se za dobře odvedenou práci, kterou každý přítomný zcela jistě ocenil.


por. Mgr. Ondřej Machút


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky