Potvrzení schopností průzkumného praporu - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Potvrzení schopností průzkumného praporu

Mezinárodní cvičení průzkumných jednotek CLEAR SIGN 2018, které se uskutečnilo ve dnech 18. září až 27. září 2018, mělo za cíl prověřit schopnost 102. průzkumného praporu z Prostějova zasadit průzkumné týmy na padácích typu křídlo s materiálem. Cvičení se účastnily jednotky armády Slovenské republiky, České republiky, Polska, a USA. Cvičení probíhalo na území Slovenské Republiky ve Vojenském výcvikovém prostoru (VVP) Lešť v rámci největšího cvičení na území Slovenské republiky „Slovenský štít 2018“.
Cvičení Clear Sign předcházela několikadenní příprava ještě na území České republiky v posádce Prostějov. Průzkumné skupiny obdržely předběžné bojové nařízení, následně i bojové rozkazy a zahájily přípravu k plnění úkolu. Pro účely cvičení Clear Sign, byly všechny jednotky přítomné na VVP Lešť brány jako nepřátelské. Pro průzkumné skupiny to znamenalo velkou výzvu, neboť celkové počty jednotek, které byly objekty pozorovaní, v rámci cvičení Slovenský štít 2018 přesahovaly 1500 vojáků. Zasazené průzkumné skupiny musely brát zřetel i na technické schopnosti zahraniční techniky a vybírat své stanoviště tak, aby nebyli v dosahu těchto technických prostředků. Z techniky, se kterou se příslušníci 102. průzkumného praporu běžně nesetkávají, se na cvičení objevily jednotky vybavené tanky Abrams, obrněnými vozidly Bradley, transportéry Rosomák a pro nás v praxi málo známé komunikační prostředky zúčastněných států. Bonusem byla taktická realita prováděného manévru, nasazené a rozvinuté místa velení, které jsou hlavními cíli pro průzkumné jednotky.
Během cvičení Clear Sign 2018, 102. průzkumný prapor navázal úzkou spolupráci s praporem ISTAR z Prešova. Společně procvičili celý zpravodajský cyklus, který obnáší všechny postupy od úkolování průzkumných jednotek, před vyhodnocování informací až po jejich distribuci. V rámci cvičení bylo vytvořeno mezinárodní zpravodajské středisko pro podporu brigádního prvku, které bylo během cvičení podporováno i jednotkou elektronického boje (EB) praporu ISTAR. Ze
102. průzkumného praporu se výcviku zúčastnily průzkumné skupiny z 1. průzkumné roty (1.PzR, působící na vozidlech Kajman) a průzkumné skupiny z roty hloubkového průzkumu (RHPz).
Významnou událostí pro 102. průzkumný prapor, potažmo pro 53. pluk průzkumu a elektronického boje jakož i pro Armádu České Republiky, bylo potvrzení dosažení schopností zasazení týmů hloubkového průzkumu na padácích s obdélníkovým vrchlíkem s materiálem, seskokem z velké výšky a následným přeletem a přistáním do neznámého terénu ve VVP Lešť. Příslušníci týmu hloubkového průzkumu odletěli z letiště Praha Kbely, následně seskočili na padáku, vybaveni materiálem na celou dobu nasazení, do VVP Lešť. Tímto nasazením se deklarovala tato získaná schopnost.  Všechny průzkumné skupiny byly zasazeny do neznámého terénu a bez dozásobení s podporou prostředků Modulárního bojového kompletu (MBK) podávaly získané informace v reálném čase, včetně obrazových informací.
Následně průzkumné skupiny plnily úkoly pozorování z místa a za pohybu a to ať už v organických skupinách, nebo v rámci přeúkolování skupin, i ve společných česko-slovenských průzkumných skupinách. Celková doba zasazení byla více než 140 hodin. Mimo neznámý terén se průzkumníci setkali s dalším omezujícím faktorem, jímž bylo počasí. Tak jak je u vojenských výcvikových prostorů zvykem, vojáci se zde setkali od slunečného a bezvětrného počasí až po déšť a pocitovou teplotu sahající pod bod mrazu a vichřici. Bez nedostatků byly prověřeny všechny možnosti spojení, kterými naše průzkumné jednotky disponují. Maximální vzdálenost, na kterou se uskutečnilo spojení průzkumných skupin, bylo okolo 400 km. Mezi zkušenosti, které jednotky při výcviku získaly, bylo i vyzvednutí (exfiltrace) týmů hloubkového průzkumu slovenskými vrtulníky UH-60M. Čeští a slovenští vojáci v rámci cvičení sdíleli zkušenosti a porovnávali standardní procedury, které při plnění úkolů používají.
Na závěr cvičení proběhly takzvané ukázkové dny, v rámci kterých proběhla společná dynamická ukázka českých a slovenských průzkumníků, na kterou navazovaly ukázky bojových střeleb koaličních partnerů v rámci cvičení Slovenský štít 2018. Tato ukázka probíhala za účasti vysokých představitelů Ozbrojených sil Slovenské republiky, za AČR byl přítomen náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata a další náčelníci generálních štábů států „V4“. Činnosti se zúčastnili i hlavní funkcionáři 53. pPzEB Opava. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky