poslední pravidelné cvičení AZ v roce 2018 prosinec - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články


P
ravidelné cvičení příslušníků Roty aktivních záloh 102. průzkumného praporuPrvní týden v prosinci proběhlo poslední pravidelné cvičení povolaných příslušníků Roty aktivních záloh 102. průzkumného praporu v roce 2018. Příslušníci roty byli po seznámení s průběhem výcviku rozděleni do tří skupin. První skupina, včetně nováčků roty,  absolvovala základní praktický výcvik v taktické a střelecké přípravě, včetně ostrého výcviku používání obranných granátů. Druhá skupina strávila výcvikový turnus zdokonalováním v CLS. V tomto kurzu si příslušníci roty vyzkoušeli pod vedením zkušených instruktorů  základní postupy při záchraně života při vedení bojových operací. Nácvik probíhal nejen na výcvikových figurínách, ale také prakticky za využití biogického materiálu. Třetí skupina prováděla základní a obnovovací výcvik ve výsadkové přípravě. Výcvik byl zaměřen na ovládání padáku a zvládání standardních postupů a krizových situací. Jednotlivá zaměstnání probíhala ve výcvikovém prostoru Libavá a na letišti v Prostějově.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky