pomahej behem 2018 - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Pomáhej během 2018

Úvodní slovo si vzal ZV praporu mjr. Ing Gustav Lakoš, který přivítal soutěžící i hosty, připomenul myšlenku celé akce a popřál všem úspěšné dopoledne. Vojáky přišli pozdravit i zástupci města Prostějov. Člen rady města PaedDr. Jaroslav Šlambor projevil podporu a potěšení z pravidelných charitativních akcí praporu: „Velmi oceňuji, že se vojáci věnují činnosti zaměřené na charitu, zejména když se jedná o děti.“. V podobném duchu se vyjádřil i bývalý primátor města Prostějova a dlouhodobý podporovatel praporu p. Miroslav Pišťák.
Přesně za pět minut 9 vyběhli na trať první účastníci. Jejich úkolem bylo zorientovat se podle mapy a v časovém limitu 25 minut najít co nejvíce bodů ohodnocených podle vzdálenosti od startu a poté předat štafetu dalšímu v týmu. Počasí soutěžícím přálo a tak závodníci drželi po celou dobu vysoké tempo. Každý, kdo vyběhl, mohl získat 102 bodů, s počtem pěti vojáků v týmu byl maximální počet bodů celkem 510. Krátce po poledni doběhli poslední ze závodníků a mohlo se přistoupit k počítání bodů, ale především vybraných peněz v kasičce. Běh soutěžících zpestřily také právě probíhající seskoky z vrtulníku Mi 171š, které dokreslovaly atmosféru. Na průběh sportovní charitativní akce se přišli podívat též zástupci Společnosti pro ranou péči i s dětmi, které měly možnost prohlédnout si vojenskou techniku a sledovat seskoky.
Při vyhlášení zástupce velitele opět zdůraznil charitativní záměr celé akce a pochválil všechny zúčastněné. Nejvíce nasbíraných bodů – 398 a tím prvenství v soutěži „Pomáhej během 2018“ získal tým 1. PzR. Těsně za nimi skončil tým RBPzP a na třetím místě se umístil štáb 102. pzpr. Co však bylo důležitější, pro Společnost pro ranou péči z.s. se podařilo vybrat 30 000,- korun, které si převzala předsedkyně Společnosti pro ranou péči Mgr. Pavla Matyášová. „Děkuji Vašemu útvaru za tento dar. I díky Vaší pomoci přijde podpora rodinám co nejdřív, tedy tehdy, když je nejvíc potřeba“. Letošní výtěžek putoval na podporu klientských rodin, které vychovávají děti s postižením nebo ohroženým vývojem na území města Prostějova. Za vybranou částku zakoupí pomůcky pro podporu vývoje dětí, rozvoj hrubé a jemné motoriky, senzorickou a zrakovou stimulaci a rozvoj jejich komunikace. Na
závěr
vystoupil také jeden z příslušníků 102. průzkumného praporu, jež v minulosti využil podporu této společnosti a díky níž získal, jak pomůcky pro svého syna Matyáše, tak také psychickou podporu pro sebe a svoji rodinu. Četař O. H. předal paní předsedkyni pomůcku v hodnotě 28 000,- korun, která mu byla poskytnuta před několika lety. Tato pomůcka byla dodána z Británie a nyní by měla, podle jeho slov, když z ní jeho syn vyrostl, pomoci i ostatním rodinám, které se ocitnou ve stejné situaci.  
Dobročinná akce tedy splnila svůj účel: potěší nejedno dětské srdce a pomůže jejich rodičům. Účastníci soutěže dnes mohou odcházet domů s hřejivým pocitem, že svým sportováním pomohli dobré věci.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky