návštěva ministra - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

Návštěva ministra obrany u 102.pzpr.


V pondělí dne 22. října 2018 navštívil 102. průzkumný prapor (pzpr) gen. Karla PALEČKA ministr obrany Mgr. Lubomír METNAR. Návštěva pana ministra byla uskutečněna v doprovodu náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Aleše OPATY a velitele Pozemních sil AČR brigádního generála Ing. Josefa KOPECKÉHO MSc.
Hosty přivítal Velitel 102. pzpr pplk. Ing. Pavel HRINÍK spolu s plk. gšt. Ing. Pavlem VARMUSEM velitelem 53. pluku průzkumu a elektronického boje generála Heliodora PÍKY. První kroky vedly k pietnímu místu 102. pzpr, kde si položením kytic připomněli vojáky průzkumného praporu, kteří při plnění služebních úkolů položili život. Následoval krátký doklad na síni tradic, při kterém velitel průzkumného praporu seznámil ministra obrany Lubomíra METNARA s historií 102. pzpr, jeho strukturou a úkolem, dále s personální naplněností a výbavou jednotlivých jednotek útvaru. Součástí dokladu pro ministra obrany bylo i seznámení s projekty vývoje a výzkumu.
Následně si ministr prohlédl techniku a vybavení průzkumného praporu, po které následovala beseda ministra obrany s příslušníky 102.pzpr.   
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky