102_nastup - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

První prosinec... 102. kařské narozeniny


Děkujeme Všem našim kolegům, bývalým příslušníkům, přátelům a fanouškům 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka, za přání k našemu 14. výročí založení útvaru, které jsme oslavili v pátek dne 1. 12. 2017.

Slavnostního nástupu k této pro nás velmi významné příležitosti, se zúčastnili generálporučík Aleš Opata a generálporučík Miroslav Žižka. Pozvání přijali i všichni bývalí velitelé 102. průzkumného praporu a další významní představitelé státní správy a samosprávy.
Před samotným nástupem se uskutečnilo "specifické" zaměstnání z výsadkové přípravy, při kterém se s vojenskou kariérou loučil generálporučík Miroslav Žižka, který zde u průzkumných a zpravodajských jednotek absolvoval i jako jejich velitel, více než 50 vojenských seskoků. Dnes k nim připojil svůj poslední vojenských seskok v roli pasažéra při tandemovém seskoku. Další významnou osobností, která se stejným způsobem rozloučila se svojí vojenskou odborností a službou v armádě, byl nrtm. Jan Lorenc, který u průzkumných jednotek Armády České Republiky sloužil více než 25 let.

Při slavnostním nástupu příslušníků průzkumného praporu, byly uděleny medaile Armády České Republiky za službu, dále pamětní medaile 53. pluku průzkumu a elektronického boje za vynikající plnění úkolů v roce 2017 a pamětní medaile 102. průzkumného praporu. Posledními oceněnými byli “Stodvojkaři roku”, kteří obdrželi minci 102. průzkumného praporu s věnováním “STODVOJKAŘ 2017“ Mince byla udělena za službu nad rámec svých povinností, rozvoj 102. průzkumného praporu a šíření dobrého jména praporu. Před ukončením nástupu vzpomenul velitel 102. průzkumného praporu pplk. Ing. Pavel Hriník hlavní plněné úkoly v roce 2017, zejména úspěšné splnění úkolů v zahraničních operacích.
 
Po ukončení nástupu byli příslušníci praporu, kteří budou přeloženi k jiným útvarům a zařízením AČR, nebo odchází do zálohy, odvezeni "čestnou" kolonou. "Čestné" koloně tvořené vozidly Kajman velel Náčelník štábu 102. průzkumného praporu mjr. Ing. Karel Michenka, který odchází na Univerzitu Obrany jako učitel našich následovníků.
Následně naši hosté s hlavními funkcionáři 102. průzkumného praporu uctili památku položením květin válečným obětem na pietním místě.

Následovala poslední část naší “narozeninové oslavy”, která proběhla při slavnostním rautu, jenž byl zahájen přípitkem. Po dobu rautu dokreslovala atmosféru cimbálovka VUS Ondráš, za jejich profesionální výkon jim tímto děkujeme.

Nakonec mi dovolte popřát 102. průzkumnému praporu vše nejlepší do jeho dalších let, zejména dostatek jeho hrdých a motivovaných vojáků, kteří jej ztělesňují ...
       

                                                                                                     Zástupce velitele
                                                                                                     102. průzkumného praporu
                                                                                                     mjr. Ing. Gustav Lakoš

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky